Thứ Năm Tuần Thánh Giáo Đoàn Lakemba, Sydney, Australia

Xem hình:

Hôm nay ngày 28/3/2024 lúc 5 chiều Thứ Năm Tuần Thánh là dịp tưởng nhớ bữa tiệc ly của Đức Giêsu, khi Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh. Đây cũng là thời gian Ngài thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh. Ngày thánh này rơi vào ngày thứ năm trước Phục sinh và là một phần của Tuần Thánh. Chúa Giêsu dùng bữa tối như một bữa tiệc vượt qua. Đức Kitô sẽ hoàn tất sứ mạng của Ngài như một Con chiên trong Bữu Vượt Qua vốn chết thay cho cả nhân loại để cứu con người bằng hiến tế sau cùng của Ngài.

Bữa Tiệc Ly là một bữa ăn sau cùng của Đức Giêsu với các môn đệ tại Giêrusalem. Trong bữa ăn, Ngài tiên báo kẻ sẽ phản bội Ngài, Tâm điểm của cuộc tưởng niệm thứ Năm Tuần Thánh là nghi thức tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly trong Thánh Lễ. Sự kiện này được cử hành trong mỗi thánh lễ như một phần của phụng vụ Thánh Thể, những nghi thức ấy đặc biệt được nhắc lại trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

Ngài cũng thiết lập chức linh mục đặc biệt cho các môn đệ của mình, chức này phân biệt với “chức tư tế của các tín hữu.” Đức Kitô rửa chân cho các môn đệ vốn là những linh mục đầu tiên. Thiết lập chức linh mục này được tái diễn trong thánh lễ với việc linh mục rửa chân cho 12 giáo dân.

Đúng 5pm giáo dân đã ngồi khá đông trong nhà thờ, từ cuối nhà thờ đoàn phục vụ đã cùng cha Cha cựu tuyên úy cộng đồng Canut Nguyễn Thái Hoạch tiến lên bàn thờ, trong lúc đó ca đoàn hát bài niềm tự hào của tôi là Thánh Giá Chúa tôi, niềm tự hào của tôi là vác Thánh Giá mỗi ngày.

Kinh Vinh Danh được cất lên cùng tiếng chiêng và chông reo vang chúc tụng Thiên Chúa, bài đọc một do một chị trong Giáo Đoàn đọc, sau bài đọc một ca đoàn lại hát bài Thánh Vịnh 115 của Lm Thái Nguyên, và bài đọc 2 tiếp theo

Cha chủ tế đọc phúc âm và chia sẻ bài tin mừng hôm nay: “Suốt Bữa Vượt Qua, Chúa Giêsu bẻ bánh trao cho các Môn Đệ và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Tức thì Ngài nâng chén rượu và nói “Đây là máu thầy…” Những ai tin rằng khi ăn và uống mình máu Chúa Kitô, họ sẽ được sự sống đời đời.”
Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ để răn dạy rằng cúi mình rửa chân là đặt mình ngang chân người khác, biết bỏ đi cái tôi mà phục vụ bởi tình yêu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng lễ rửa chân "là một cử chỉ nhắc nhở cách chúng ta nên đối xử với nhau".
Sau phần chia sẻ lời Chúa là phần rửa chân, 12 giáo dân trong Giáo Đoàn đại diện từ các anh Huynh Trương TNTT cho tới anh chị em trong ban mục vụ, quý giáo dân, cùng đứng lên ngồi trước cung Thánh, và cha đến rửa chân cho từng người một, như Chúa Giêsu xưa rửa chân cho các muôn đệ.

Một chị đại diện giáo dân lên đọc lời nguyện, sau đó Thánh Lễ tiếp tục, Tâm điểm của cuộc tưởng niệm thứ Năm Tuần Thánh là nghi thức tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly trong Thánh Lễ. Sự kiện này được cử hành trong mỗi thánh lễ như một phần của phụng vụ Thánh Thể, những nghi thức ấy đặc biệt được nhắc lại trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

Sau Thánh Lễ ông trưởng ban không quên nhắc mọi người Ăn Chay Kiêng Thịt ngày Mai, và cha đặt mình Thánh giữa bàn thờ và cùng Chầu Thánh Thể long trọng, ai muốn ra về thì ra về trong thinh lặng.

Khanh Lai tường trình