CHÚA LÊN TRỜI ĐỜI CAO RỘNG

Chúa lên trời không phải diễn tả chiều cao của không gian vật lý cho bằng chiều cao của tinh thần và vinh quang Thiên Chúa. Đồng thời, khi lên cao cũng giúp cho tầm nhìn và tâm hồn mở rộng.

1. CAO. Ngày nay, con người muốn nhiều thứ cao: Thân hình to cao, học hành điểm cao, đi làm lương cao, thể thao thành tích cao, xây nhà cao tầng, làm đường cao tốc, hàng hóa, cuộc sống chất lượng cao. Đó là những thứ cao vật chất, đồng thời, con người cũng rất cần những thứ cao tinh thần của đời sống cao cả, cao đẹp, cao quý, cao thượng. Chúa lên trời đem tới cho con người những suy tư, tầm nhìn và khát vọng vượt khỏi chân trời nơi đất thấp để vươn tới tận trời cao.

2. RỘNG. Con người cũng thích nhiều thứ rộng: nhà rộng, xe rộng, đất rộng, đường rộng. Đó là những thứ rộng vật chất, nhưng còn rất cần những thứ rộng tinh thần như tấm lòng quảng đại rộng rãi, tâm hồn tầm nhìn mở rộng. Sống mở rộng là vượt qua khỏi bản thân mình, nhóm mình, cộng đồng mình để đến với người khác, nhóm khác, cộng đồng khác. Trước khi về trời, Chúa đã truyền cho các môn đệ: “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Đó là một lệnh truyền mở rộng. Đạo Chúa không chỉ giới hạn ở 1 quốc gia, 1 dân tộc, mà Đạo Chúa được mở rộng cho toàn thế giới. Môn đệ Chúa không chỉ dành riêng cho một ít người được ưu tiên tuyển chọn, mà được mở rộng cho toàn thiên hạ.

Phải chăm chỉ học hỏi nhiều mới mở rộng tầm nhìn, phải nỗ lực cố gắng nhiều mới có thể vươn lên những đỉnh cao trong đời. Cũng vậy, chúng ta cũng cần đức tin mạnh mẽ, lòng mến thiết tha, và nỗ lực dấn thân theo Chúa để có thể vươn lên trời cao rộng. Amen.