10. Suy niệm có thể điểu khiển những cảm tình của linh hồn, làm cho hành động của chúng ta thẳng đến Thiên Chúa.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info