CHÚA THÁNH THẦN LÀM ĐẸP HỘI THÁNH

Người ta thường nghĩ ngoài đời mới thích làm đẹp, còn đã đi tu sống nghèo khó khắc khổ thì không còn để ý làm đẹp nữa. Nào ngờ, Chúa lại thích đẹp. Chúa là Chân Thiện Mỹ nên Chúa là “Đấng Đẹp” tuyệt vời. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần thánh hóa làm cho ta trở nên tốt lành thánh thiện, cũng có nghĩa là làm đẹp. Vậy Chúa Thánh Thần làm đẹp những gì?

1. Đẹp lời thông hiểu. Phúc Âm kể Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi vào các môn đệ để trao ban Thánh Thần sự sống. Sự sống con người khác hẳn con vật ở chỗ con người có lời nói. Lời nói để diễn tả tư tưởng, tình cảm, để người khác có thể hiểu được ý mình, lòng mình. Tuy nhiên nhiều khi người ta không hiểu nhau, có khi còn hiểu sai, hiểu lầm rất tai hại. May thay, Chúa Thánh Thần hiện xuống làm cho các môn đệ nói những lời người ta hiểu thấu đến độ kinh ngạc thốt lên: “Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!” Lời đẹp là những lời khiến người nghe hiểu Thiên Chúa, hiểu Tin Mừng của Chúa.

2. Đẹp lòng hiệp thông. Bài đọc 2, thánh Phaolô cho thấy một thế giới đa dạng có nhiều đặc sủng khác nhau, nhiều việc phục vụ khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau, tất cả là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Và cũng chính Chúa Thánh Thần làm cho mọi sự khác biệt ấy đều hướng đến “vì ích chung.” Một sự hiệp thông như hình ảnh các bộ phận khác nhau lại gắn bó với nhau làm nên một thân thể lành mạnh. Hơn nữa, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cùng với lòng tha thứ. Nhờ tha thứ mà lòng người được bình an, lòng người mở rộng hiệp thông nối kết các mối liên hệ tình nghĩa.

Như gió không ai trông thấy, nhưng lại dễ dàng thấy được những tác động của gió. Chúa Thánh Thần là Đấng vô hình không ai trông thấy, nhưng người ta có thể nhận thấy công việc thánh hóa làm đẹp của Chúa Thánh Thần: Đẹp lời thông hiểu và đẹp lòng hiệp thông. Amen.