59. VÊNH VÊNH VÁO VÁO

Có người vung tiền để mua được chức quan, ngày nhậm chức thì vội vàng mặc áo quan vào, dùng gương soi ngang soi dọc, đắc ý nói với vợ:

- “Bà coi ở trong gương là ai vậy?”

Bà vợ mĩa mai nói:

- “Xì, chính ông mà cũng không nhận ra chính mình nữa hay sao?”

(Tiếu lâm)

Suy tư 59:

Đem tiền để mua chức tước thì có gì là vinh vang, nịnh hót cấp trên để được ngồi vị trí “ngon” thì có gì là vinh dự, tất cả chỉ là cái mả tô vôi bên ngoài sơn phết trắng xóa, nhưng bên trong thì chỉ là xương cốt hôi hám.

Làm cái mả tô vôi thì ai cũng làm được, chỉ cần có tiền, nhưng làm người với tất cả thực lực của mình có như tài trí, khôn ngoan, hiểu biết thì mới là khó và đó chính là cái đáng vinh dự.

Thông thường người dùng tiền để mua chức tước thì hay khoác lác với mọi người, người nịnh hót cấp trên để được thăng quan tiến chức là người ngay cả bản thân mình cũng không biết mình là ai, bởi vì suốt đời họ chỉ biết cúi đầu xuống đất nhìn chân ông chủ (cấp trên) mà không nhìn lại mình là ai !

Người không nhận ra chính mình là ai thì cũng không giúp ích gì được cho tha nhân, bởi vì nơi họ không có lòng thành thật, bởi vì họ như cái mả để người khác tô vôi mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info