Những chủ đề chính tính cho đến nay đã được đem ra thảo luận tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới

Phát ngôn viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục nhận xét về tuần lễ đầu tiên.

VATICAN CITY (Zenit.org).- Trong tuần lễ đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, các nghị phụ xoay quanh 7 chủ đề chính, tiêu biểu trong số đó vẫn là về "chiều kích hy tế của Phép Thánh Thể," đó là lời nhận xét của phát ngôn viên của Thượng Hồi Đồng Giám Mục Thế Giới.

Theo Isidro Catela, phát ngôn viên của giới truyền thông nói tiếng Tây Ban Nha nói, đúng ra, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã tự do can thiệp vào chủ đề này vào ngày hôm thứ năm vừa qua.

Ông Catela cho biết thêm: "Hy tế" và "bữa tiệc" là hai khái niệm được liên tục đề cập đến bởi các nghị phụ. Được lồng trong bối cảnh về "những kinh nghiệm của việc tử đạo thời đại ngày nay, không những từ những người được biết đến, mà còn cả việc rất nhiều người hằng ngày phải chịu đau khổ."

Chủ đề thứ Hai thường được đề cập đến, đó là "các mục đích của Phép Thánh Thể," nghĩa là theo chiều kích thẳng đứng, theo chiều kích thiêng liêng, và theo chiều kích ngang; hay là theo chiều kích cộng đoàn, trong một thế giới khao kát cả về vật chất lẫn tinh thần.

Có liên quan đến điểm này, thì Phép Thánh Thể và nền văn hóa sự sống được đem ra thảo luận, tương ứng với Mục Số 33 trong văn bản làm việc của các nghị phụ. Mục Số 33 đề cập tới sự liên kết của các chính trị gia và các nhà làm luật có niềm tin, cũng như cam kết của tất cả người Kitô Giáo trong đời sống công cộng.

Chủ đề thứ Ba có liên quan đến những vấn đề theo quy phạm và những lạm dụng, khi đối chiếu với Công Đồng Chung Vaticăn II và Công Đồng Trent có liên quan đến sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Phép Thánh Thể.

Chủ đề thứ Tư là về cách thức/điệu bộ cử hành (ars celebrandi). Nói đề cập đến việc lãnh nhận Phép Thánh Thể bằng tay hay bằng miệng; vị trí trung tâm mà Nhà Tạm nên được bố trí trong các nhà thờ; và việc cần đến sự thinh lặng và cung kính Phép Thánh Thể.

Chủ đề thứ Năm được đem ra thảo luận có liên quan đến việc đối thoại đại kết và thông cảm lẫn nhau-nghĩa là có thể cho những người Kitô Giáo thuộc các giáo phái khác được Rước Lễ, và theo như lời của Ông Catela cho biết, đã châm ngòi cho việc "thảo luận và hứng thú sôi nổi tự do."

Catela cũng còn cho biết thêm rằng còn có những thảo luận có liên quan đến sự trần tục hóa và sự dị biệt tôn giáo; việc phụng vụ đang chờ đợi các linh mục; và việc độc thân trong Giáo Hội. Ông nói thêm: "Có một sự xác tín rằng việc độc thân trong Giáo Hội La Tinh cần phải được cổ võ."

Chủ đề thứ Sáu có liên quan đến sự liên hệ giữa Phép Thánh Thể và các phép bí tích khác. Theo Catela, các bậc nghị phụ tiền bối muốn đặc biệt nhấn mạnh mối liên hệ giữa Phép Thánh Thể và bí tích giải tội và phần "hội nhập về giáo lý" đó cần phải được nhấn mạnh, và có sự liên kết với nhau giữa các phép bí tích. Có người yêu cầu nên có Một Năm Dành Cho Việc Ăn Năn Hối Lỗi, và phần đông hy vọng rằng Năm Thánh Thể sẽ được nới rộng ra thêm và có liên quan đến gia đình.

Chủ đề thứ Bảy chính là "sự hòa giải để dẫn đến nền hòa bình." Các tham dự viên nhấn mạnh đến nhu cầu về việc Giáo Hội cần phải trở nên một khí cụ của sự hòa giải thông qua Phép Thánh Thể. Catela còn cho biết thêm rằng, chủ đề thứ Bảy này không bao trùm tất cả các điểm được nêu ra cho đến giờ trong Kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, và những vấn đề khác vẫn còn có trong lịch trình. Kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 10.

Một số lời chứng thực từ các quốc gia Phi Châu đã cho thấy rõ rằng Phép Thánh Thể chính là một điểm hội tụ duy nhất cho mọi sự khác biệt và tranh chấp giữa các nhóm chủng tộc.

Rất nhiều các nghị phụ tiền bối đã yêu cầu thông điệp cuối cùng của Kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới nên đề cập tới Giêrusalem và Vùng Đất Thánh, bởi vì những nơi đó có sự gắn kết với Phép Thánh Thể và việc kiếm tìm nền hòa bình.