OAKLAND -- Chiều Chúa Nhật 24 tháng 4 vừa qua, Đức Giám Mục Allen Vigneron của Giáo Phận Oakland, California, đã đến International Maritime Center tai hải cảng Oakland để chủ tế lễ nhậm chức Tuyên Úy Hướng Dẫn Chương Trình Mục Vụ Cho Người Đi Biển (Director for the Apostleship of the Sea) của cha Joseph Phan Văn Đương.

Nghi thức nhận chức của LM Phan văn Đương
Buổi lể đã diễn ra thật sốt sáng và đầm ấm với sự hiện diện của khoảng 150 người đại diện các cng đoàn Việt Mỹ và các tổ chức hàng hải trong bến cảng. Trong bài giảng, Đức Cha nói lên tầm quan trọng cùa việc mục vụ này vì Chúa đòi hỏi sự quan tâm của chúng ta đối với những người khách lạ, mà các công nhân trên các tàu chở hàng là nhửng người xa lạ đến từ khắp thế giới. ‘’Khi ta là ngườI khách lạ, các ngươi đã đón tiếp ta...(Matt: 25:31-46). Đức cha cũng đã chúc lành cho 9 thừa tác viên thánh thể và sai họ đi để cộng tác với cha tuyên úy phục vụ các người trên các tàu hàng hải. Sau lễ là bưã tiệc do các anh chị trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu khoản đãi. Đây là lần đầu tiên mt linh mục của giáo phận Oakland được chính thức bổ nhiệm vào việc mục vụ này.

Hải cảng Oakland lớn thứ tư trong nước Mỹ và đang được mở rộng thêm. MỗI năm có khoảng 4000 tàu hàng hải với khoảng 80,000 thuỷ thủ và công nhân từ khắp thế giớI đến Oakland và các càng trong giáo phận. Vì kỹ thuật bốc rỡ và mang các kiện hàng xuống tàu quá nhanh nên thời gian ghé lại các hải càng thật ngắn. Do đó, cuộc sống của các thuỷ thù hầu hết là tù hãm trên tàu trong suốt thờI gian hợp đồng làm việc, khoảng chừng từ 9 tháng đến 1 năm.

Mục vụ bến cảng nhằm truyền giáo cho các thủy thủ và giúp họ sống đời sống Kitô giáo, đồng thời giúp họ những nhu cầu cần thiết khi họ đến càng. Do đó có những người thiện nguyện giúp trung tâm mở cửa để thùy thù đoàn có chỗ giài trí nghỉ ngơi và nhất là có phone và internet để liên lạc với gia đình họ. Trung tâm giúp đưa họ đi mua bán những thứ cần thiết hay gửI tiền về gia đình nếu họ cần. Linh mục tuyên úy và các thừa tác viên Thánh Thể lên các tàu để thăm viếng, cử hành phụng vụ lời Chúa hay dâng thánh lễ, giải trí, và làm linh hướng cho thùy thù đoàn. Nhiệm vụ của linh mục tuyên úy là tổ chức chương trình mục vụ để các tàu vào càng trong giáo phận Oakland đều được thăm viếng mục vụ và hưởng các bí tích.

Cha Joseph Phan Văn Đương chịu chức cho giáo phận Oakland từ năm 1993. Ngài đã phục vụ trong nhiều xứ đạo cả Mỹ lẩn Việt. Năm 2005, ngài đi tu nghiệp bên Roma và tại Creighton University ở Omaha, Ne. Với nhiệm vụ tại bến cảng, ngài phục vụ cho thủy thủ, công nhân Công giáo và không Công giáo đến từ khắp thế giới. Mục vụ cho người hàng hài chính là mục vụ cho một xứ đạo quốc tế, nhiều thách thức nhưng cũng nhiều niềm vui.