SAN JOSE, 12/04/06 Hệ thống truyền hình CBS của Hoa Kỳ, trong bản tin tức thế giới buổi chiều thứ Ba 11/04/06 đã dành ra 4 phút trình bày một bản tin về vai trò của các Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ. Với tựa đề bản tin: The New Faces of Faith (Những khuôn mặt mới của đức tin) ký giả Byron Spitts viết rằng:

Đa số các Linh Mục trước đây ở Hoa Kỳ là người gốc Âu Châu. Nhưng nay thì tình hình bắt đầu thay đổi. Trong nội tình Giáo Hội Hoa Kỳ, sứ điệp Tin Mừng xưa nay vẫn thế, nhưng người mang sứ điệp tin mừng đến cho mọi người lại là lớp người khác.

Thầy Andrew Vũ Nguyễn trả lời cuộc phỏng vấn truyền hình CBS
Thầy Andrew Vũ Nguyễn sinh ở Việt Nam đã cùng với gia đình tỵ nạn sang Hoa Kỳ. Thầy đã tốt nghiệp kỹ sư điện toán nhưng đã chọn lựa gia nhập hàng giáo sĩ Công Giáo.

Thầy Andrew Nguyễn là một trong rất nhiều thanh niên Á Châu đã chọn con đường làm Linh Mục, Thầy nói: “Tôi theo ơn kêu gọi làm Linh Mục của Chúa để phục vụ mọi người.”

Ký giả Byron Spitts hỏi Thầy Nguyễn:

- “Trước hết, xin Thầy cho biết Thầy chọn là người Việt Nam trước hay là người Mỹ trước ? Hoặc trước hết phải là người Công Giáo?

Thầy trả lời:

- “Trước hết, tôi là người Công Giáo; 51% là người Việt Nam còn 49% là người Mỹ. Nhưng về phương diện tôn giáo, 100% tôi là người Công Giáo.

Tại Hoa Kỳ, người Công Giáo Á Châu chỉ chiếm 2% số tín hữu, nhưng số chủng sinh trong các đại chủng viện chiếm 12%. Đa số các chủng sinh là những người di dân thuộc thế hệ thứ nhất hay thứ hai.

Một ví dụ điển hình là Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đang thay đổi bộ mặt. Ví dụ như ở đại chủng viện St. Patrick ở phía bắc San Jose. Nơi đây có đến 43% số đại chủng sinh là người Á Châu. Và Giám Đốc Sinh Viên Vụ là một Linh Mục Việt Nam: Cha Bùi Đoàn.

Linh mục Giám Đốc ơn gọi ở đây là cha Mark Catalana phát biểu “Đối với tôi, đây là một dấu hiệu hy vọng lớn”

Ngài biết trong 30 năm qua số linh mục suy giảm và sự gia tăng số đại chủng sinh người Á Châu là một cơ hội hội mới.

Cha Mark Catalana phát biểu thêm” Điều tôi khám phá ra là trong văn hóa Á Châu, gia đình đã cộng tác với các chủng sinh, hỗ trợ họ, khuyến khích họ trong ơn kêu gọi”

Ký giả Byron Spitts hỏi cha Catalana:

-“Vậy liệu cha có nghĩ rằng các linh mục Á Châu sẽ được coi như là những LM Ái Nhĩ Lan của Giáo Hội Mỹ ngày xưa không? (ghi chú trước đây đa số các linh mục ở Mỹ là người gốc Ái Nhĩ Lan, Ý hay Ba Lan)

Cha Catalana trả lời:

- Tôi nghĩ, về nhiều phương diện, điều đó đúng đấy.

Các con em người di dân Ái Nhĩ Lan hay Ý Đại Lợi trước đây đã tìm thấy lý tưởng phục vụ Giáo Hội Công Giáo thì bây giờ người Á Châu hay ngươi Mỹ Châu Latin là 2 nhóm dân thiểu số đó có số đông ứng viên làm linh mục nhất ở Hoa Kỳ.

Thầy đại chủng sinh Joe Kim, người Mỹ gốc Đại Hàn thuộc thế hệ thứ hai phát biểu: “Tôi nghĩ người Á Châu mang lại tâm tình kính trọng sự thánh thiêng bắt nguồn từ một nền văn hóa tôn trọng. Sự tôn trọng đó tiềm ẩn ngay trong nền văn hóa”

Ký giả Byron Spitts nhận xét thêm: Về ý nghĩa kính trọng thì văn hóa Hoa Kỳ quá chú trọng vào giá trị sung túc hơn là phục vụ. Tuy nhiên với trường hợp như thầy Andrew Vũ Nguyễn thì khi gia nhập hàng giáo sĩ, Ngài đã khởi đi từ một cái nhìn khác. Cái nhìn của Ngài được hình thành từ kỷ niệm thời thơ ấu. Kỷ niệm ấy là những đêm không ngủ, đói khát, lênh đênh trên chiếc thuyền tỵ nạn.

Thầy Nguyễn nới với phóng viên truyền hình:

“Đó là kỷ niệm sống động và tôi thấy kỷ niệm ấy rất giá trị, Do vậy tôi thực sự quý trọng cuộc sống. Cuộc sống ấy tôi xin dành trọn vẹn cho chức Linh Mục.Thời gian dù có thay đổi bộ mặt, nhưng không thay đổi niềm tin"

Trong khi xướng ngôn viên truyền hình đọc bản tin trên đây thì hệ thống truyền hình CBS đã phụ chiếu những hình ảnh thánh lễ do Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh, LM, Nguyễn Mạnh Tân, LM Bùi Quốc Khánh và Linh Mục Nguyễn Duy cử hành Lễ Lá tại nhà thờ Maria Goretti với hàng ngàn giáo dân Việt Nam tham dự. Truyền hình CBS cũng chiếu hình thầy Andrew Vũ Nguyễn, Thầy Joe Kim, cha Mark Catalina và chiếc thuyền bé bỏng, ọp ẹp lên đênh trên biển cả mà năm xưa thầy Andrew Vũ Nguyễn đã cùng với gia đình đến được bến bờ tự do.