Tin Roma (CWN 21/11/2006) - Ngày 21 tháng 11 năm 2006, Tiến Sĩ Rowan William, Tổng Giám Mục Cantebury của Anh Giáo bắt đầu chuyến viếng thăm 6 ngày tại Roma. Cao điểm của chuyến viếng thăm được mọi người để ý đến là cuộc gặp gỡ Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI vào ngày 23 tháng 11 năm 2006.

Ðức Tổng Giám Mục Canterbury, vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Anh Giáo đến Roma cùng với vợ và con trai. Ngoài ra còn có khoảng 8 thành viên khác của Giáo Hội Anh Giáo, và một vài viên chức của Giáo Hội Công Giáo kể cả Ðức Hồng Y Cornac Murphy O'Connor, Tổng Giám Mục Westminster, cùng đi với phái đoàn trong chuyến viếng thăm này.

Chuyến viếng thăm này được thực hiện sau cuộc họp đại kết giữa 30 Giám Mục Công Giáo và 40 Giám Mục Anh Giáo để kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1966 giữa Ðức Thánh Cha Phaolô VI của Giáo Hội Công Giáo và Ðức Tổng Giám Mục Michael Ramsey, Tổng Giám Mục Canterbury, của Giáo Hội Anh Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục William cũng sẽ gặp Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất các Giáo Hội Kitô vào ngày 22 tháng 11 năm 2006. Phái đoàn sẽ viếng thăm Ðiện Sistine, nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Thánh Cha Phaolô VI và Ðức Tổng Giám Mục Michael Ramsey của Giáo Hội Anh Giáo vào năm 1966, cách đây 40 năm.

Vào ngày Chúa Nhật 26 tháng 11 năm 2006, trước khi rời Rôma để về lại Anh Quốc, Ðức Tổng Giám Mục Canterbury sẽ chủ tế nghi lễ phụng vụ Anh Giáo tại Vương Cung Thánh Ðường Santa Sabina.