Rome (CWN 2/01/2007) - Giáo phận Roma đã từ chối không cho phép cử hành lễ an táng theo nghi thức công giáo cho ông Piergiorgio Welby, một nhà hoạt động chính trị của Italia, đã qua đời vào ngày 21 tháng 12 năm 2006, sau khi bác sĩ của ông đã ngưng sử dụng các ống trợ giúp hô hấp cho ông.

Giáo phận Roma giải thích rằng, trong suốt cuộc đời của ông Welby, ông ta đã tự đặt mình vào phía ngược lại với giáo lý công giáo qua những phát biểu của ông ủng hộ cho việc trợ giúp tự tử. Ông ta đã từng lãnh đạo các phong trào đòi hỏi "quyền được chết". Ông Piergiorgio Welby, một bệnh nhân mắc phải triệu chứng "cơ thể thiếu năng lực dinh dưỡng" (muscular dystrophy), đã trở thành đề tài tranh luận trong các giới bác sĩ và luật gia sau khi ông yêu cầu bác sĩ của ông rút hết các ống trợ giúp hô hấp cho ông để ông có thể được chết.

Mặc dầu một tòa án của Italia đã ra phán quyết rằng, các bác sĩ không được có bất cứ hành động nào có thể gây nên cái chết cho ông Welby. Nhưng bác sĩ Mario Riccio, sau khi đã giúp ông Welby rút hết các ống trợ giúp hô hấp cho ông để ông được chết đã tự biện minh cho mình rằng "đây không phải là một hành động làm cho chết êm dịu; nhưng là một sự việc bị từ chối được điều trị".

Qua sự việc của ông Welby, một lần nữa phong trào "phò trợ tử" lại đòi hỏi quốc hội Italia nhanh chóng thông qua điều luật cho phép các bệnh nhân mắc phải những chứng bệnh bất trị được quyền chấm dứt tính mạng của mình.

Khi từ chối việc cử hành lễ an táng theo nghi thức công giáo cho ông Welby, giáo phận Roma giải thích rằng, quyết định này không dựa trên nguyên nhân của sự việc làm cho ông Welby chết, nhưng dựa trên những hành vi và chủ trương trong suốt cuộc sống của ông trước đó, ông đã từng là một người hoạt động cho những chủ trương ủng hộ việc trợ giúp tự tử.

Ðức cha Rino Fisichella, giám mục phụ tá giáo phận Roma và là tuyên úy cho quốc hội Italia đã phát biểu rằng, ngài sẽ cầu nguyện cho ông Welby, "xin Chúa nhân từ đón tiếp ông sau khi ông đã trải qua một thời gian dài đau đớn và bệnh tật". Ðức giám mục cũng nói tiếp rằng ngài "cũng sẽ cầu xin Chúa thương tha thứ cho những ai đã tạo nên cái chết của ông Welby".