Tòa Bạch Ốc lên tiếng về các Tù nhân chính trị tại Syria và Việt Nam

WASHINGTON -- Vào ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc đã cho phổ biến bản văn nói về các tù nhân chính trị tại Syria và Việt Nam. Bản văn này được đăng trên trang tin tức của Tòa Bạch Ốc, địa chỉ: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/05/20070511-12.html

Tuyên cáo của Thư ký Báo Chí

Tù Nhân Chính Trị tại Syria và Việt Nam

“Hoa Kỳ lên án việc kết án mới đây các nhà hoạt động dân chủ Anwar al-Bunni và Kamal Labwani các bản án tù lâu dài và quan ngại bởi các phúc trình rằng những nhân vật nêu trên bị chịu những điều kiện vô nhân đaọ tại các nhà tù. Các diễn tiến này cho thấy chế độ Asad tại Syria tiếp tục đàn áp người bất đồng chính kiến, và muốn đè bẹp những người muốn bảo vệ một cách ôn hòa các quyền của mình và muốn cuộc cải tổ dân chủ cho đất nứơc của họ. Như Tổng Thống [Bush] đã lên tiếng năm ngoái, tất cả tù chính trị tại Syria phải được thả tức khắc.

“Cũng vậy, chúng tôi than phiền việc ngày càng tăng các việc bắt bớ và tống giam các nhà hoạt động chính trị tại Việt Nam, như là Nguyễn Văn Lý, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, vì họ đã có những hoạt động trong quyền hạn của mình hầu bày tỏ các suy nghĩ chính trị một cách hòa bình. Chúng tôi đặc biệt phiền nhiễu bởi việc các giới cầm quyền Việt Nam đã ra tay ngăn cản người dân không cho họ được dự buổi gặp gỡ tại nhà Đại Sứ Mỹ với một Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ. Đang khi nền kinh tế và xã hội đang được canh tân và muốn tiến tới thêm, việc áp bức các cá nhân vì quan điểm của họ là việc làm lạc hậu, và không phù hợp với khát vọng của Việt Nam muốn đi tới thịnh vượng, hiện đại hóa và đóng một vai trò quan trọng hơn trong công việc thế giới.”

'Để phổ biến tức khắc'

Văn phòng Báo chí Bạch Ốc, ngày 11-5-2007.

Nguyên văn như sau: