Cuộc thăm dò của tờ New York Times và của CBS cho thấy nhiều người Hoa Kỳ muốn Luật Phá Thai được chặt chẽ hơn

NEW YORK (LifeSiteNews.com) - Một cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 12 năm 2007 vừa qua, bằng cuộc phỏng vấn qua điện thoại với 1,133 người lớn cho thấy rằng: phần lớn những người Hoa Kỳ ủng hộ cho việc hợp thức hóa chuyện phá thai, thế nhưng càng ngày càng có rất nhiều người Hoa Kỳ tin rằng: luật lệ ấy phải được chặt chẻ và khó hơn để cho những ai muốn thực hiện chuyện phá thai.

Tờ báo New York Times và hãng truyền hình CBS News tiến hành cuộc thăm dò vào mỗi 2 tháng một lần với câu hỏi sau:

"Which of these comes closest to your view? Abortion should be generally available to those who want it; Abortion should be available but under stricter limits than it is now; or Abortion should not be permitted."

"Đâu chính là điều đúng nhất theo quan điểm của riêng bạn? Việc phá thai nên được rộng rãi để cho những ai muốn; Việc phá thai chỉ nên được sẳn sàng nhưng dưới những giới hạn gắt gao hơn là hiện nay; hay Việc phá thai không nên được cho phép."

Các kết quả từ 3 cuộc thăm dò mới nhất của Tháng 7, 9 và 12 năm 2007 được liệt kê như sau:

Muốn việc Phá Thai được rộng rãi cho quần chúng: 41% trong Tháng 7; 34% trong Tháng 9; và 36% trong Tháng 12.

Muốn Có Những Giới Hạn Khắt Khe Hơn: 34% trong Tháng 7; 39% trong Tháng 9; và 43% trong Tháng 12.

Việc Phá Thai không được Cho Phép tại Hoa Kỳ: 22% trong Tháng 7; 25% trong Tháng 9; và 18% trong Tháng 12.

Không Chắc: 2% trong Tháng 7; 2% trong Tháng 9; và 2% trong Tháng 12.

Một cuộc thăm dò tương tự cũng được CNN và Công Ty Opinion Research Corp. tiến hành vào Tháng 10/2007 vừa qua, với câu hỏi rằng:

"Do you think abortion should be legal under any circumstances, legal only under certain circumstances, or illegal in all circumstances?" (Bạn có nghĩ là chuyện phá thai nên được hợp pháp hóa dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, hay chỉ nên được hợp pháp trong một số hoàn cảnh cụ thể, hay bất hợp pháp trong tất cả mọi hoàn cảnh?)

Thì kết quả thâu nhận được chính là: 23% cho rằng luôn được hợp thức hóa vào bất kỳ hoàn cảnh nào; 54% cho rằng chỉ được hợp pháp trong những điều kiện giới hạn nhất định; và 22% cho rằng chuyện phá thai không nên được pháp hóa dưới bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Thế nhưng, khi được hỏi: "Regardless of whether you think abortion should be allowed or not, do you personally believe having an abortion is wrong?" (Bất kể là dẫu bạn có nghĩ là chuyện phá thai nên được cho phép hay không, thì theo ý kiến của riêng bạn, bạn có nghĩ chuyện phá thai là sai trái không?).

Đã có đến 60% trả lời rằng: chuyện phá thai là sai trái; 36% cho rằng chuyện phá thai là không có gì sai trái cả; và 4% cho biết họ do dự.

Các kết quả trên cho thấy:

Thông điệp phò sinh mà các tổ chức phò sinh đang ráo riết cổ võ trên khắp cả nước Hoa Kỳ, đang dần gây được sự chú ý, và tạo ra một ảnh hưởng lớn mạnh và nghiêm túc nào đó nơi công chúng Hoa Kỳ trong những năm gần đây.

Thế còn chúng ta? Chúng ta đã làm được gì cho phong trào bảo vệ sự sống này nơi cộng đồng, nơi xứ đạo, nơi gia đình, nơi học đường, và nơi môi trường xã hội của chúng ta? Thiên Chúa sẽ chất vấn chúng ta câu này vào Ngày Cánh Chung, khi đó liệu chúng ta có thể thờ ơ và đứng ngoài cuộc được không???