MẸ CON SAU HÈẢnh của Nguyễn Đạo Huân, Australia.

Gió đưa bụi chuối sau hè

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ !

(Ca dao)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền