Trong một cuộc bình chọn tại Baltimore mà giới báo chí mô tả như là một cuộc 'động đất', các giám mục Hoa Kỳ đã phá vỡ một tập quán lâu đời bằng cách chọn một vị GM mới làm chủ tịch HĐGMHK thay vì đưa vị phó lên thay thế vị chủ tịch mãn nhiệm.

Chưa bao giờ các giám mục HK đã lọai một vị phó chủ tịch, ngọai trừ một lần duy nhất vì lúc đó vị phó là ĐHY John Carberry của St. Louis sắp đến tuổi về hưu.

Các GM lựa chọn bằng cách bỏ phiếu kín trên một danh sách đề cử cho đến khi một vị được số phiếu quá bán (trên 50%).

Vị chủ tịch mới là Đức Tổng Giám Mục Timothy M. Dolan của New York, ngài nổi tiếng là liêm chính và hùng biện. Quan điểm của ngài được coi là Bảo Thủ Trung Dung.

Ứng viên bị lọai là Đức Giám mục Gerald Kicanas của Tucson, người có tiếng là thích giải quyết những công việc một cách thầm lặng. Quan điểm của ngài được coi là thuộc phái Cấp Tiến Trung Dung.

Xin lưu ý là những từ Bảo Thủ và Cấp Tiến ở đây không có nghĩa giống như ở khoa chính trị học. Thí dụ phe bảo thủ ở Mỹ chủ trương tự do kinh doanh, bảo vệ nền tảng gia đình và hạn chế nhập cư thì trong đó giáo hội Công Giáo chỉ đồng ý với họ về việc bảo vệ gia đình. Trái lại phe Cấp Tiên của Mỹ chủ trương an sinh xã hội, cho phép phá thai, giúp đỡ dân di cư thì giáo hội Công giáo chỉ chống họ ở việc cho phép phá thai. Các danh từ bảo thủ khi áp dụng cho Công Giáo có nghĩa là thiên về việc duy trì truyền thống, và cấp tiến là thiên về cải cách.

Cuộc bình chọn cho thấy các giám mục Hoa Kỳ đã rất ưu tư về đường hướng của giáo hội Hoa Kỳ cho những năm sắp tới. Với một danh sách 10 vị được đề cử, các GM đã phải mất ba lần bỏ phiếu mới đi đến kết quả chung cuộc, và tỷ số thì thật là xít xao: 54%-46% (128 phiếu-111 phiếu.)

Cuộc bỏ phiếu cho vị phó Chủ Tịch thì dễ dàng hơn. Hai ứng cử viên hàng đầu đều có khuynh hướng bảo thủ. Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz của Lousiville, Ky, đã đắc cử với 147 phiếu, vượt xa đứcTổng giám mục Charles Chaput của Denver với 91 phiếu.

Với cuộc bình chọn này, các giám mục Hoa Kỳ rõ ràng đã mong muốn cái hướng đi theo 'cánh Hữu' của Giáo Hội Hoa Kỳ được tiếp tục. Hướng đi này bắt đầu 6 năm về trước với sự bầu cử ĐHY Francis George nổi tiếng là bảo thủ của Chicago làm phó Chủ Tịch. Dưới thời ĐHY George, việc dịch thuật về kinh sách được chú trọng làm sao cho phù hợp với bản kinh gốc từ tiếng Latinh, và năm ngóai HĐGM HK đã công khai đương đầu với những chương trình trợ cấp phá thai của chính phủ Obama trong cuộc bàn luận về Cải Tổ Y Tế.

3 năm trước đây có người đã từng nghĩ rằng việc bầu cử ĐGM Kicanas làm phó Chủ Tịch là một sự điều chỉnh hướng đi cho được trung hòa hơn, nhưng lần này thì với sự lựa chọn tất cả các vị lãnh đạo đều là bảo thủ, các quan sát viên nghĩ rằng hướng đi bảo thủ của giáo hội Hoa Kỳ bây giờ là dứt khóat.

Đây là một xác nhận rằng các giám mục muốn có một tiếng nói lãnh đạo mạnh mẽ để hướng dẫn Giáo Hội trong một nền văn hóa ngày càng phân cực và thế tục.

Tuyên bố sau khi thất cử, Đức Giám mục Kicanas nói: "Tôi tôn trọng sự khôn ngoan của các giám mục anh em của tôi trong việc lựa chọn vị chủ tịch và phó chủ tịch mới."

"Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan là một người bạn lâu dài kể từ thời chúng tôi cùng làm việc với nhau tại chủng viện," ngài nói thêm. "Tôi yêu chuộng cái tài dí dỏm tuyệt vời của ngài, cái tinh thần phóng khóang, và khả năng quan tâm đến mọi người một cách sâu sắc và phẩm chất lãnh đạo tài ba của ngài."

Ngòai những đức tính đó ra, TGM Dolan còn nổi tiếng là dứt khóat với nạn ấu dâm của hàng giáo sĩ. Khi nhậm chức làm GM Milwaukee, ngài thừa hưởng một tòa GM bị phá sản vì những vụ kiện. Khi rời khỏi nơi đây, giáo phận Milwaukee đã được các quan chức tư pháp khen ngợi là đáng làm gương mẫu cho việc giải quyết những vụ án tương tự trên tòan quốc.

Vì những thành quả ở Milwaukee, ngài mới được Đức Giáo Hòang chỉ định làm ủy viên giám sát các vấn đề liên quan đến các chủng viện của giáo hội Ái Nhĩ Lan và phúc trình thẳng lên Đức Giáo Hòang.

Ngài cũng nổi tiếng là không e dè khi phải bênh vực giáo hội. Ngài không ngại tranh luận công khai với báo chí, và ngài cũng thường xuyên trình bày quan điểm của mình và truyền bá Phúc Âm trên những trang điện tử blog.

Ngài là một thành viên ký tên trên bản truyên ngôn Manhattan.

Với tư cách mới là Chủ Tịch HĐGMHK, chắc chắn 'thế giới' sẽ dòm ngó ngài một cách soi mói hơn.

Nhưng một bình luận gia nổi tiếng và thông hiểu về những vấn đề tranh luận nóng hổi của Công Giáo, Rocco Palmo, cho biết:

"Xin các bạn hãy yên tâm khóa dây an toàn lại- đây sẽ là một chuyến đi vui vẻ."