Xin giới thiệu nhạc phẩm "Cùng Mẹ Con Dâng Chúa Hài Nhi" theo vũ điệu "Tây Nguyên" của Phạn Trung.