ĐI TRONG ÁNH SÁNGCon người có đặc ân được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Họ được mời gọi ngày càng trở nên hình ảnh ấy cách trung thực hơn. Đó là Hạnh phúc Đích Thực đời người. Con đường tiến đến Hạnh Phúc ấy là cách sống có đạo đức luân lý, như thể đi trong ánh sáng. Như vậy, sống luân lý là nghệ thuật sống sao cho đạt được đến Hạnh Phúc tối thượng, xuyên qua những thực tại và hoàn cảnh cụ thể hằng ngày.
Thần học Luân Lý trong truyền thống Công Giáo, với 5 nguyên tắc cơ bản, là một nỗ lực ‘gắn bảng chỉ đường’ cho những ai muốn có một cuộc hành trình chắc chắn dẫn về điểm đến Hạnh Phúc Đích Thực: trở nên hình ảnh sáng ngời của Đấng Tạo Thành mình.
Xin mời Quý Vị cùng chia sẻ suy tư trên với linh mục Dominic Trần Quốc Bảo, Dòng Chúa Cứu Thế, trong video clip chủ đề “Đi Trong Ánh Sáng”, qua link:

https://www.youtube.com/watch?v=xtQ4Waro_ok