41. Khi suy niệm mà có tạp niệm đến, thì phải thật bình an đem tâm hồn của mình đặt trước tòa Thiên Chúa.

(Thánh Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info