Trong sứ điệp Phục sinh được công bố hôm Chúa Nhật 16 tháng Tư, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã mạnh mẽ phê bình những người Công Giáo chối bỏ giáo lý của Giáo Hội về luân lý

Đức Tổng Giám Mục Socrates Villegas của tổng giáo phận Lingayen-Dagupan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, viết: “Có biết bao những người Công Giáo vỗ ngực tuyên bố “Tôi là người Công Giáo, nhưng tôi đồng ý rằng những người nghiện ma túy phải bị giết; họ là những kẻ vô dụng. Tôi là một người Công Giáo nhưng tôi ủng hộ án tử hình.”

Đức Tổng Giám Mục than thở rằng ngày nay đã trở nên mốt “thời trang” của nhiều người Công Giáo là lờ đi sự lãnh đạo của các giám mục trước những vấn đề đạo đức quan trọng mà đất nước phải đối mặt.

Đức Cha Villegas nói rằng các giám mục của các quốc gia này “đã trở thành những vị tử đạo trên các phương tiện truyền thông xã hội.” Ngài viết: “Khi chúng tôi nói, họ muốn chúng tôi im lặng. Khi chúng tôi phản đối, họ xỉ vả chúng tôi. Khi chúng tôi đấu tranh cho sự sống, họ muốn chúng tôi chết đi.”

Đức Tổng Giám mục thúc giục người Công Giáo từ bỏ thái độ này. “Anh chị em hãy sẵn sàmg vào tù vì Phúc Âm. Hãy sẵn sàng chết vì đức tin của chúng ta.”