Án phong Chân Phước cho Carmen Hernández Barrera, Người Đồng Sáng Lập Phong trào “Tân Dự Tòng”

Lễ mở án Phong Chân Phước được khai mạc tại Đại học Francisco de Vitoria với sự hiện diện của Đức Hồng Y Carlos Osorio, hai vị Hồng Y, 41 Giám mục và khoảng 2.000 người đến từ nhiều quốc gia từ Châu Âu và thế giới.

(ZENIT News / Madrid, 12.06.2022). Giai đoạn mở án Phong Chân phước và Phong thánh cấp Giáo phận cho Carmen Hernández Barrera, Người Đồng sáng lập với Kiko Argüello về Phong trào Tân Dự Tòng - một hành trình khai tâm Kitô giáo - đã diễn ra tại Madrid vào ngày 4 tháng 12.

Giai đoạn mở đầu

Giai đoạn mở đầu chính thức của Giáo phận Madrid đã diễn ra long trọng tại Đại học Francisco de Vitoria Madrid, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Carlos Osorio, hai Hồng Y, 41 Giám mục và ít nhất 2.000 người đến từ nhiều quốc gia tại Châu Âu và thế giới. Phong trào do Hernández và Argüello khởi xướng đã lan rộng trên 135 quốc gia khắp năm Châu; nhiều người mong muốn được hiện diện trong buổi lễ long trọng này.

Buổi lễ đã diễn ra như sau: lời chào mừng và trình bày của Kiko Argüello, với một lời cầu nguyện và Bài đọc từ Phúc âm Marcô (9:2-8) - đoạn Chúa Biến Hình (một trang Phúc âm mà rất thân quen với Carmen); sau đó là phiên điều trần Nguyên nhân phong thánh, với phần công bố “Supplex Libellus,” thỉnh cầu của Cáo thỉnh viên - thay mặt cho nhóm Đường lối quốc tế, - gửi đến Giáo phận để mở án; việc đọc “Những tiến trình quyết định” của Thánh bộ Phong thánh, tiếp theo là lời cầu xin Chúa Thánh Thần đồng hành với mọi công việc và lời tuyên thệ của Đức Tổng Giám Mục Madrid, với sự chấp nhận yêu cầu được đệ trình và thành lập một Tòa án Giáo phận chịu trách nhiệm về toàn bộ tiến trình. Từng người một, Đại biểu Giám mục, Người đại diện Tư pháp, Công chứng viên (và Phó của Carmen) và Người thỉnh nguyện Nguyên nhân Phong thánh tuyên thệ. Buổi lễ kết thúc với phần đọc “Biên bản phiên họp” do Chủ tịch -Thư ký và lời châu phê của Đức Hồng Y Osorio.

Sau đó, Dàn nhạc Giao hưởng của Con đường Tân Giáo lý hòa tấu hai bài thơ được phổ nhạc do Kiko Argüello sáng tác đó là bài: “Aquedá” và “Daughters of Jerusalem”. “Aquedá” thể hiện sự hy sinh sát tế Y-sác, con một yêu quí của Áp-ra-ham trên Núi Moriah: đây là cách đức tin được bộc lộ trên trái đất; đoạn thứ hai, “Các Thiếu Nữ Giê-ru-sa-lem,” là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su vác Thánh Giá gặp một số phụ nữ đang khóc thương Ngài. Chúa phán với họ: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương cho chính các ngươi và con cháu các ngươi.... Vì nếu họ làm điều này với cây tươi, thì điều gì sẽ xảy với cây khô?” (Lu-ca 23:28.31).

Thống kê về các hoạt động của Phong Trào Tân Dự Tòng

Các Cộng đồng hiện diện: 21.066

Tại Giáo phận hiện diện: 1.366

Tại các Giáo xứ: 6.293

Tại các Quốc gia: 135

Cơ sở đào tạo - Chủng viện Redemptoris Mater (RMS): 121

Ứng sinh trong RMS: 1.900

Các linh mục được đào tạo trong RMS: 2.950

Các gia đình truyền giáo: hơn 2.000 với khoảng 6.500 trẻ em

1.000 Gia đình đang truyền giáo tại 212 Trung ương Truyền Giáo (Missio ad Gentes) thuộc 62 quốc gia, với sự hiện diện của một linh mục và một số nữ tu.

800 gia đình đang ở các quốc gia khác nhau để củng cố các cộng đồng địa phương, hỗ trợ các hội viên trong hành trình đức tin của họ.

Cứ 300 gia đình, cùng với một linh mục và một người trẻ, tạo thành một nhóm truyền giáo, chịu trách nhiệm một quốc gia hoặc các khu vực khác nhau.