Thống kê của Vatican cho thấy sự suy giảm giáo sĩ và nam nữ tu sĩ trên toàn thế giới vào năm 2021

(UCA - Carol Glatz)

Theo thống kê của Vatican, số người Công Giáo và phó tế vĩnh viễn trên thế giới đã tăng lên vào năm 2021, trong khi số lượng chủng sinh, linh mục và nam nữ tu sĩ giảm sút.

Vào cuối năm 2021, số người Công Giáo trên thế giới đạt 1,378 tỷ người, tăng 1,3% so với 1,36 tỷ người Công Giáo vào cuối năm 2020, theo Văn phòng Thống kê Giáo hội Trung ương của Vatican. Trong khi dân số thế giới tăng 1,6% trong cùng thời kỳ.

Theo tờ L'Osservatore Romano của Vatican đã đăng một bài tổng quan ngắn gọn về các số toàn cầu vào ngày 3 tháng Ba năm nay.

Trong khi người Công Giáo vẫn chiếm khoảng 17,67% dân số toàn cầu, tỷ lệ ở Châu Phi khoảng 3,1% và ở Châu Mỹ và Châu Á khoảng 1% mỗi nơi, bản tóm tắt dựa trên những con số được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Châu Mỹ có 48% người Công Giáo trên thế giới và Brazil là quốc gia có số lượng người Công Giáo nhiều nhất thế giới với gần 180 triệu người.

Trong khi châu Mỹ có 48% người Công Giáo trên thế giới, thì châu Mỹ chỉ có 29% linh mục trên thế giới. Chỉ hơn 20 phần trăm người Công Giáo trên thế giới sống ở Châu Âu, nhưng 39,3 phần trăm linh mục trên thế giới phục vụ ở đó.

Vatican cho hay 19,3% người Công Giáo trên thế giới sống ở Châu Phi và được phục vụ bởi hơn 12% linh mục trên thế giới; 11 phần trăm người Công Giáo ở Châu Á và được phục vụ bởi hơn 17 phần trăm linh mục trên thế giới; và chỉ 0,8% dân số Công Giáo toàn cầu sống ở Châu Đại Dương, nơi có 1% linh mục trên thế giới phục vụ.

Giáo Hội Công Giáo cũng có 5.340 giám mục vào cuối năm 2021, giảm nhẹ so với 5.363 vào cuối năm 2020. Trên toàn cầu, trung bình mỗi giám mục có 76 linh mục.

Văn phòng Vatican cho biết tổng số linh mục triều và dòng đã giảm 0,57% trên toàn cầu xuống còn 407,872. Mức giảm cụ thể là 0,32% đối với các linh mục triều và 1,1% đối với các linh mục dòng.

Văn phòng thống kê ghi nhận sự mất cân bằng "nghiêm trọng" trong tỷ lệ người Công Giáo trên một linh mục ở Châu Mỹ và Châu Phi. Trên toàn cầu, cứ 3.373 người Công Giáo trên thế giới thì có một linh mục. Nhưng tỷ lệ là một linh mục cho 5.534 người Công Giáo ở Châu Mỹ và một linh mục cho mỗi 5.101 người Công Giáo ở Châu Phi. Có 1.784 người Công Giáo trên một linh mục ở Châu Âu, 2.137 người Công Giáo trên một linh mục ở Châu Á và 2.437 người Công Giáo trên một linh mục ở Châu Đại Dương.

Văn phòng cho biết số lượng tu sĩ giảm vào năm 2021 xuống còn 49.774 - giảm khoảng 1,6% so với 50.569 của năm trước. Các con số giảm ở mọi khu vực ngoại trừ Châu Phi nơi nó tăng 2,2%.

Báo cáo cho biết tổng số nữ tu là 608.958 vào cuối năm 2021 – giảm 1,7% so với 619.546 vào cuối năm 2020.

Con số các phó tế vĩnh viễn - 49.176 - đã tăng 1,1 phần trăm so với năm trước, phần lớn trong số họ phục vụ ở Châu Mỹ.

Số chủng sinh trên toàn cầu giảm 1,8% xuống còn 109.895. Khoảng 61 phần trăm trong số họ là chủng sinh cho giáo phận và 39 phần trăm trong số họ cho dòng tu.

Văn phòng Vatican cũng cho biết số lượng chủng sinh đã giảm hàng năm kể từ năm 2013. Mức tăng duy nhất theo khu vực trong năm 2021 là ở Châu Phi với 0,6% và số lượng chủng sinh giảm mạnh nhất là ở Bắc Mỹ và Châu Âu với mức giảm 5,8% mỗi khu vực vào năm 2021.