Đức Hồng Y Parolin: Tôi hy vọng những thay đổi "cụ thể và thiết thực" từ Thông điệp "Laudato Si"

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rõ rằng ngài muốn Tòa Thánh Vatican làm nhiều hơn để tạo nên những cử chỉ biểu tượng trên vũ đài thế giới. Sau khi Tòa Thánh thành công trong việc giúp Hoa Kỳ và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao, giờ đây Tòa Thánh tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Tòa Thánh Vatican hy vọng rằng Thông điệp "Laudato Si" (Ngài đáng Chúc tụng Ngợi khen) sẽ ảnh hưởng đến các hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Ethiopia, Hoa Kỳ, và Pháp. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế mới chỉ ở bước khởi đầu.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết: "Chúng ta cần những đường hướng đối thoại có thể giúp chúng ta tạo ra không gian để ngôi nhà của chúng ta được thực sự được chung tay gìn giữ. Các lực lượng làm việc trong lĩnh vực quốc tế bản thân họ thôi chưa đủ, tuy nhiên, cần phải được chú trọng bởi sự kích thích kinh tế quốc gia rõ ràng, theo nguyên tắc bổ trợ".

Bài diễn văn của Đức Hồng Y Parolin được tiếp sau bởi diễn văn của Thủ tướng Tuvalu, một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Ông cho biết sự tồn tại của đất nước mình đang gặp nguy hiểm do biến đổi khí hậu và năm nay rất quan trọng cho sự sống còn của nó.

Ông Enele Sopoaga, Thủ tướng của quốc đảo Tuvalu cho hay: "Chúng ta đều biết chúng ta đang chuẩn bị cho một thỏa ước biến đổi khí hậu mới sẽ được ký kết vào cuối năm nay. Chúng ta tin rằng, chúng ta phải thực hiện điều này khi xác định thời điểm để đưa ra một tuyên bố định nghĩa, phải rõ nét, đầy tham vọng, và phải nhìn xa trông rộng".

Đi xa hơn những điều ước quốc tế và những chính sách quốc gia thay đổi, Đức Hồng Y Parolin cho rằng mọi người cũng sẽ phải thay đổi hành vi cá nhân của mình.

Đức Hồng Y Pietro Parolin nói thêm: "Tôi hy vọng rằng tác động sẽ hết sức cụ thể và thiết thực. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thảo luận rất nhiều về vấn đề biến đổi khí hậu. Bây giờ là thời gian hành động. Và tôi nghĩ rằng đây chính là những gì Đức Thánh Cha đang yêu cầu chúng ta, hãy hành động và bắt đầu thay đổi lối sống của mình để giữ gìn ngôi nhà chung của chúng ta, đó là Trái đất".

Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu" hay còn gọi là "COP21" sẽ được tổ chức ở Paris, Pháp, từ 30/11 đến 11/12, được xem là hội nghị quốc tế quan trọng nhất về biến đổi khí hậu trong năm nay.

Lã Thụ Nhân