VẾT THỜI GIAN
Ảnh của Lê Trị
Thời gian quyền phép của Trời
Dù cho núi đá chẳng dời được đâu.
(nđc)