Liên Hội đồng Giám mục châu Âu, gọi tắt là CCEE, đã tham gia cùng Hội nghị các Giáo Hội Châu Âu và Mạng lưới Môi trường châu Âu trong việc kêu gọi cử hành năm tuần chăm sóc đặc biệt cho thiên nhiên.

Thời gian 5 tuần cho sáng tạo bắt đầu vào ngày 01 Tháng Chín, là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, và kết thúc vào ngày 04 Tháng mười, lễ kính Thánh Phanxicô thành Assisi.

“Theo Tin Mừng, trách nhiệm đối với môi trường không bao giờ có thể được tách ra khỏi trách nhiệm đối với tha nhân: đối với những người lối xóm của chúng ta, đối với người nghèo, đối với người bị lãng quên, tất cả trong một tinh thần liên đới và yêu thương thực sự”

Các Giám Mục trong Liên Hội đồng Giám mục châu Âu cho biết như trên trong tuyên bố của các ngài.

Các Giám Mục cũng kêu gọi cộng đồng Kitô hữu “nêu cao đức tin Kitô chung nơi Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa” và “cầu nguyện cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và các ân sủng Chúa ban cho chúng ta qua các kỳ công sáng tạo của Ngài”.