Rome, Italy (CNA 17/01/2017) Tổng hội Dòng Đa Minh, đánh dấu 800 năm ngày thành lập Dòng, đang diễn ra từ ngày 17/01 và kết thúc vào dịp bế mạc Năm Thánh Đa Minh, ngày 21 tháng 01 sắp tới.

Mục đích của Tổng Hội là "để cảm ơn Chúa vì những ơn lành của những năm qua, nhưng đồng thời cũng là để 'lấy lại' (re-own) sứ vụ truyền giáo của nhà dòng trong Giáo Hội và để phát huy một năng lực mới, một thúc đẩy tươi mát mới... ", theo lời Thầy Vivian Boland.

Đôi khi người ta không nhận ra các đặc sủng của Dòng Đa Minh, Thầy Boland nói, bởi vì đó cũng là những đặc sủng "ở trung tâm của Giáo Hội và Thiên Chúa giáo, là rao giảng Tin Mừng."

"Chúng tôi không phải là những người duy nhất rao giảng Tin Mừng", Thày giải thích. "Nhưng tôi nghĩ rằng năm kỷ niệm là cơ hội để chúng tôi suy nghĩ về ý nghĩa thế nào là 'Dòng Thầy Giảng', thay mặt cho Giáo Hội, và nhiệm vụ nào là tiên quyết trong việc trợ giúp Giáo Hội rao giảng Tin Mừng."

Sứ vụ đó nghe qua thì có vẻ đơn giản, Thày thừa nhận, nhưng trong thực tế có rất nhiều thách thức, và các sĩ tử Đa Minh phải trở thành những nhà lãnh đạo "trong việc giúp đỡ Giáo Hội suy nghĩ về những thách thức ấy", là những thách thức bao trùm tất cả mọi thứ từ triết học, khoa học, văn hóa, cho đến những thay đổi trong xã hội.

Là một phần của một dòng tu lâu đời, Thầy Boland nói, có một chút giống như "sở hữu tất cả cuộc sống cuả con người ở trong đó."

"Bạn biết không, sống thọ 800 tuổi, thì bản thân đã là đáng chú ý rồi, còn 800 năm tới, có vẻ chẳng có bao nhiêu việc mới lạ nữa", Thày nói.

Đề cập tới lời cuả một video quảng bá cho nhà dòng trong Năm Thánh, "chúng tôi có 130 vị thánh, và vô số những kẻ tội lỗi," Thầy Boland nói. "Chúng tôi phải thừa nhận nhà Dòng là rất 'con người', với những sai lầm đây đó."

"Nhưng cũng là một niềm tự hào nào đó khi nhớ lại rằng các anh chị em cuả chúng tôi là ai?" - Thánh Thomas Aquinas, Thánh Catarina Siena và nhiều nữa. "Những con người nổi bật, những người mà chúng tôi gọi là anh chị em của chúng tôi."

Tổng hội diễn ra 5 ngày bao gồm nhiều buổi cầu nguyện, đàm luận, và hội thảo. Thành phần tham dự gồm đủ hai thành phần giáo dân và tu sĩ nam nữ. Lễ Bế Mạc sẽ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô vào thứ bảy.

Tống hội cuả dòng Đa Minh thường được triếu tập khoảng mỗi 12 hoặc 13 năm, cung cấp một cơ hội để giúp nhau tìm những 'đầu mối tiếp xúc,' Thày Boland nói. Ví dụ, "giữa những người đang làm việc với người 'dân tộc' ở Đài Loan với những người đang làm việc với dân bản địa Guatemala, mà lẽ ra họ không có dịp biết về nhau."

Nhìn chung, Tống hội là một cách, Thầy nói, "để qui tụ các sĩ tử Ða Minh từ các nơi trên thế giới, đang làm việc trong các việc mục vụ đặc biệt hoặc các dự án đặc biệt, để được ở bên nhau và trau dồi những kinh nghiệm cuả nhà Dòng từ các nơi khác nhau trên thế giới. "