Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

“Nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi mà người kitô hữu được trở nên hoàn thiện hơn, đồng thời, giúp cho mỗi người ý thức trong việc xây dựng Giáo Hội và loan báo Tin Mừng của Đức Kitô đến cho muôn người giữa lòng thế giới hôm nay”.

Đó là tâm tình của cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, trong Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống – bổn mạng Ban Truyền thông giáo xứ Vĩnh Hòa diễn ra lúc 17g30 Chúa Nhật 04.06.2017.

Xem Hình

Thánh lễ trọng thể do cha Gioakim Lê Hậu Hán chủ tế. Đồng tế cùng ngài có cha Inhaxiô Nguyễn Văn Đăng SCJ, Dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, thầy Martinô Nguyễn Đức Trọng (phó tế) phụ lễ, cùng bà con giáo dân trong giáo xứ hiệp dâng.

Đầu lễ, cha xứ thay mặt cộng đoàn cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa chúc mừng thầy Martinô Nguyễn Đức Trọng, là người con của giáo xứ đã được ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc, TGP Sài Gòn, phong chức phó tế ngày 30.05 vừa qua. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng anh em trong Ban Truyền thông của giáo xứ được nhiều sức khỏe, tinh thần hăng say và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục sinh đến cho mọi người trên các phương tiện Truyền thông của ngày hôm nay.

Bài giảng trong Thánh lễ, cha Inhaxiô Nguyễn Văn Đăng chia sẻ: Qua dòng thời gian, Giáo Hội chúng ta xem ra rất đa dạng và phong phú, vì có nhiều dòng tu và hội đoàn làm việc tông đồ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy một Giáo Hội hiệp nhất và không ngừng phát triển, có được như vậy là nhờ đặc sủng của Chúa Thánh Thần đã hiếp nhất nên một, cũng nhờ Chúa Thánh Thần mà xưa kia lần đầu tiên Thánh Phêrô mới có lòng can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng khi đứng trước mấy ngàn người rao giảng một cách hùng hồn và lòng đầy tự tin như vậy.

Mừng lễ Ngũ tuần hôm nay, ước mong mỗi người trong giáo xứ chúng ta, cách riêng, đối với anh em trong Ban Truyền thông biết cầu xin Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh, nhờ đó, sẽ biến đổi tâm hồn mỗi người trở nên can đảm và ý thức trong việc xây dựng Giáo Hội và hăng say ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục sinh đến cho muôn người giữa lòng thế giới hôm nay.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ một lần nữa ngỏ lời cảm ơn Ban Truyền thông, ông cố Giuse Phạm Văn An, anh Giuse Trần Vĩnh Phát, chúc mừng thầy Martinô Nguyễn Đức Trọng, Ban Truyền thông giáo xứ bằng một tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn. Qua đây, ngài cũng mời gọi cộng đoàn trong giáo xứ tiếp tục cầu nguyện cho anh em trong Ban Truyền thông, cũng như giúp đỡ cách này cách khác để cho anh em có những phương tiện cần thiết nhằm phục vụ trong việc loan báo Tin Mừng của Chúa trên các phương tiện Truyền thông hiện đại ngày hôm nay được một cách tốt hơn. Nhân dịp này, thầy Martinô ngỏ lời tạ ơn Chúa, cảm ơn cha xứ Gioakim, quý cha, Ban Lễ sinh, Ban Giáo lý, cùng mọi thành phần dân Chúa đã giúp đỡ và cầu nguyện trong những năm tháng qua trong ơn gọi hiến thân làm chứng nhân cho Nước Trời, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho thầy được ơn bền đỗ đến cùng trong sứ vụ của mình.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30. Sau Thánh lễ, quý cha, cùng anh em trong Ban Truyền thông cùng nhau chụp chung tấm hình kỷ niệm.