SỐNG VỚI THIÊN NHIÊN
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Tạ ơn Chúa cả siêu nhiên
Thương ban nhân loại thiên nhiên tuyệt vời
Sống vui đừng phí của trời.
(nđc)