Hệ thống truyền thông dành 55% thời gian để nói về chủ đề Liên Bang Nga – Trump, nhưng chỉ có 6% người dân Hoa Kỳ cho đề tài này là đáng quan tâm.

(CNSNews.com) Một cuộc thăm dò Bloomberg cho thấy đề tài chăm sóc sức khỏe là đề tài mà người dân Hoa Kỳ quan tâm nhất, trong khi các mạng truyền thông cứ nhai đi nhai lại mãi đến phát ngấy việc đảng Dân Chủ cáo buộc mối quan hệ giữa Liên Bang Nga và Tổng Thống Donald Trump.

Theo Bloomberg National Poll thì 35% dân chúng Hoa Kỳ quan tâm nhất về “Chăm Sóc Sức Khỏe”, gần ba lần nhiều hơn 13% người quan tâm đến “Thất Nghiệp/Việc làm.”

Chỉ có 6% quan tâm nhất đến đề tài “Liên hệ với Liên Bang Nga”.

Media Research Center (MRC) tạm dịch là Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông phân tích cho thấy hệ thống tin tức dành hơn một nửa thời gian phát sóng để nói về đề tài Liên Bang Nga – Trump nhiều hơn những đề tài mà dân chúng Hoa Kỳ muốn nghe. Trong vòng năm tuần lễ từ khi ông Rober Mueller được cử làm cố vấn đặc biệt (từ 17 tháng Năm đến 20 tháng Sáu) hệ thống mạng đã dành ra 353 phút trong tổng số 640 phút phát sóng (55%) cho đề tài điều tra Liên Bang Nga-Trump.

Vì thế, mặc dầu “Chăm Sóc Sức Khỏe” là đề tài quan tâm nhất của người dân Hoa Kỳ gấp gần sáu lần hơn, thì hệ thống thông tin mạng đã dùng 20 lần thời gian hơn để nói về Liên Bang Nga. Năm đề tài quan tâm nhất khác của người dân Hoa Kỳ gần gấp hai lần so với đề tài Liên Bang Nga. Tuy nhiên, hệ thống thông tin mạng đã dùng tới 71 lần thời gian hơn để nói về Liên Bang Nga

Dưới đây là năm đề tài hàng đầu “quan trọng nhất” mà người dân Hoa Kỳ quan tâm theo thăm dò của Bloomberg, so với đề tài Liên Bang Nga- Trump.

Thứ Nhất: Chăm Sóc Sức Khỏe 35%

- 5.8 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Chăm Sóc Sức Khỏe hơn đề tài Liên Bang Nga (35%-6%)

- Mạng truyền thông dùng 20.8 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Chăm Sóc Sức Khỏe (353-17 phút)

Thứ Hai: Thất Nghiệp/Việc Làm 13%

- 2.2 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Thất Nghiệp/Việc Làm hơn đề tài Liên Bang Nga (13%-6%)

- Mạng truyền thông dùng 70.6 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Thất Nghiệp/Việc Làm (353-5 phút)

Thứ Ba: Khủng Bố 11%

- 1.8 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Khủng Bố hơn đề tài Liên Bang Nga (11%-6%)

- Mạng truyền thông dùng 12.2 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Khủng Bố (353-29 phút)

Thứ Bốn: Di Dân 10%

- 1.7 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Di Dân hơn đề tài Liên Bang Nga (10%-6%)

- Mạng truyền thông dùng 70.6 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Di Dân (353-5 phút)

Thứ Năm: Thay Đổi Khí Hậu 10%

- 1.7 lần người dân quan tâm đến đến đề tài Thay Đổi Khí Hậu hơn đề tài Liên Bang Nga (10%-6%)

- Mạng truyền thông dùng 7.5 lần để nói về Liên Bang Nga hơn đề tài Thay Đổi Khí Hậu (353-47 phút)

Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông (MRC) đã khảo sát về khoảng cách giữa những gì người dân Hoa Kỳ muốn nghe và những gì hệ thống truyền thông đưa tin và đưa ra lời giải thích rằng niềm tin của quần chúng vào truyền thông đã giảm sút vì sự thiên vị, không trung thực của hệ thống truyền thông.