Những nơi nhận đóng góp để cứu trợ nạn nhân bão Harvey.

(CNS) Tin từ Washington. Nhiều tổ chức đã thành lập các đơn vị trợ giúp khẩn cấp cho hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey và trận lụt tiếp theo ở Texas và Louisiana.

Đóng góp có thể gởi tại:

1/Các Hội Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ qua trang mạng: https://catholiccharitiesusa.org/; hay gọi điện thoại số 800-919-9338.

Hay gởi thư về: P.O. Box 17066, Baltimore, Maryland 21297-1066 và viết phần ghi nhớ “Hurrican Harvey”. Check pay to: Catholic Charities USA.

2/Hội Đồng Giám Mục Texas đang kết hợp với các dịch vụ khẩn cấp. Danh sách gởi tiền về từng giáo phận đã được đưa lên mạng tại https://txcatholic.org/harvey/.

3/Các giáo phận địa phương sẽ có buổi quyên tiền đặc biệt vào những thánh lễ cuối tuần 2-3 tháng Chín và 9-10 tháng Chín. Các hội Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ sẽ dùng quỹ này cho việc cứu trợ cũng như mục vụ và tái thiết thông qua Hội Đồng Giám Mục.

Giuse Thẩm Nguyễn