Sáng Chúa Nhật 7/01/2018 rất đông quan khách và giáo dân Úc Việt đã đến Nhà thờ Chánh Tòa St. Patrick, Giáo Phận Parramatta tham dự Thánh lễ Tuyên Khấn của hai Nữ Tu Maria Đoàn Thanh Thảo (Khấn Trọn Đời) và Têrêsa Bùi Thanh Tâm (Tuyên Khấn Lần Đầu) thuộc Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Úc Châu. Do Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long Giáo Phận Parramatta chủ sự.

Xem Hình

Trong bài giảng Thánh lễ hôm nay Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long nói về Thiên Chúa đã kêu gọi Ba Vua đến với Người trong một môi trường đơn sơ nghèo hèn và cũng chính ngày hôm nay hai Nữ Tu Đoàn Thanh Thảo và Bùi Thanh Tâm cũng đã được Chúa kêu gọi đến với Chúa trong tâm tình hiến dâng cuộc đời. Đức Giám Mục chúc mừng hai Nữ Tu.

Sau đó là nghi thức tuyên Khấn, qúy Nữ Tu đứng trước Đức Giám Mục và Nữ Tu Tổng Quyền Maria Justina Phạm Thị Trân, tuyên đọc 3 lời khấn “Khiết Tịnh, Vâng Lời, Khó Nghèo”, quý Nữ Tu quyết tâm tận hiến dâng trọn cuộc đời cho Chúa để phục vụ Giáo Hội và phục vụ tha nhân qua những sứ vụ Chúa giao phó. Đặc biệt Nữ Tu Maria Đoàn Thanh Thảo, Khấn Trọn Đời đã được Đức Giám Mục làm phép Nhẫn và xỏ vào tay Sơ để làm dấu chứng Tình Yêu Chúa Giêsu KiTô mà Nữ Tu Đoàn Thanh Thảo đã kết ước trọn đời cho Chúa.

Sau khi chấm dứt nghi thức Tuyên Khấn là phần dâng Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long chủ tế cùng với 9 vị Linh Mục Úc Việt đồng tế.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Nữ Tu Maria Đoàn Thanh Thảo ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục, quý Cha, quý Tu Sỹ và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ Tuyên Khấn và cầu nguyện. Đặc biệt cám ơn Nữ Tu Bề Trên Tổng Quyền Phạm Thị Trân và quý Nữ Tu Dòng Trinh Vương Úc Châu đã cùng đồng hành, yêu thương, nâng đỡ, trợ giúp nên mới có ngày Tuyên Khấn hôm nay. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để luôn làm tròn sứ vụ Tông Đồ mà Chúa giao phó. Kê tiếp Đức Giám Mục tuyên đọc Chứng Nhận Phép Lành Tòa Thánh Vatican và trao tặng cho Nữ tu Maria Đoàn Thanh Thảo.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, quý Nữ tu cũng đã ngỏ lời mời Đức Giám Mục, quý Cha cùng tất cả mọi người ở lại tham dự bữa tiệc nhẹ thân mật trong hội trường của nhà thờ Chánh Tòa để chung vui cùng Quý Nữ tu

Diệp Hải Dung