TUYẾT DƯỚI CHÂN MẸ MARIA
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Vào đông tuyết phủ đầy trời
Dịu dàng Mẹ đẹp tuyệt vời tuyết trinh.
(bt)