Như để trả lời cho các phê phán của những người thiếu kiên nhẫn và hiểu biết, ngay liền sau Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội kéo dài trong các ngày 21-24 tháng Hai, các Bộ sở thuộc Giáo Triều Rôma đã có cuộc họp liên bộ tại Vatican để chuẩn bị cho những bước cụ thể thi hành các đường hướng đã đưa ra trong Hội Nghị.Theo tin Zenit, đó là lời phát biểu của Ông Alessandro Gisotti, Giám Đốc lâm thời của Phòng Báo Chí Tòa Thánh. Thực vậy, ngày 25 tháng Hai, Ông Alessandro Gisotti đã ra một tuyên bố cho hay: ngày 25 tháng Hai, một cuộc họp hạn chế của liên bộ Tòa Thánh đã được tổ chức tại Vatican; ông gọi đây là “hậu quả cụ thể đầu tiên của Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội".

Cuộc họp trên diễn ra từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa ngày 25 tháng Hai tại Phòng Bologna trong Tông Điện, về chủ đề chống nạn lạm dụng tình dục các vị thành niên. Tham dự cuộc họp, ngoài các viên chức của Phủ Quốc Vụ Khanh và các vị đứng đầu các bộ có liên hệ đặc biệt với vấn đề, có Ban Tổ Chức và Điều hợp viên Hội Nghị là Cha Federico Lombardi, S.J., người đã trình bầy các phản ứng đối với Hội Nghị và việc theo dõi nó.

Cuộc họp trước nhất và đồng thanh nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hội Nghị, một Hội Nghị được Đức Giáo Hoàng Phanxicô hết lòng mong ước. Tuy nhiên, cuộc họp cũng minh xác rõ: biến cố này phải được theo dõi bằng các biện pháp cụ thể, một điều dân Chúa hằng mong đợi. Minh hoạ trong bối cảnh này là các nguyên tắc căn bản gợi hứng cho các văn kiện và các toán đặc nhiệm, được công bố trong buổi họp báo bế mạc Hội Nghị. Hội nghị đã quyết định: các sáng kiến này phải được thông tri rõ ràng, kịp thời và chi tiết bao nhiêu có thể.

Trong các đóng góp ý kiến của các vị đứng đầu các bộ, những vị xác định cam kết bước theo gương sáng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cuộc đấu tranh chống nạn lạm dụng, nhấn mạnh đã được đặt lên sự cần thiết lắng nghe các nạn nhân, coi việc này như khởi điểm của cam kết này.

Các điểm khác được nhấn mạnh là: việc can dự nhiều hơn của hàng ngũ giáo dân và nhu cầu phải đầu tư vào việc đào tạo và ngăn ngừa, sử dụng thực tại với các kinh nghiệm được củng cố trong lãnh vực này.

Sau cùng, cuộc họp làm nổi bật điều này: trong dấu chỉ tính đồng nghị (synodality) và tính đồng lực (synergy), điều thích đáng là kiểm nghiệm tiến độ của việc theo dõi Hội Nghị, ở bình diện liên bộ.