Chiều ngày cuối thu 29.5.2019, đông đảo các tín hữu trong và ngoài Giáo phận Geraldton, Tây Úc đã quy tụ về ngôi Thánh đường Nhà thờ Chính toà Phanxicô Xavie để tham dự Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho ba Chủng sinh: Savio Nguyễn Hữu Tuấn, Phêrô Dương Đức Quyết Tâm, và Đa Minh Hoàng Phúc.

Đức Cha Justin Bianchini, Nguyên Giám mục Giáo phận Geraldton - chủ tế Thánh lễ cùng với việc chủ sự của Đức Giám Mục đương nhiệm Michael Morrissey. Đoàn đồng tế bao gồm 31 Linh mục thuộc Giáo phận Geraldton, quý Linh mục khách, đặc biệt là quý Linh mục Việt Nam đến từ Giáo phận Perth, Sydney và Linh mục Đa Minh Dương Hoàng Lộc, O.P - anh trai của Thầy Phêrô.

Hiện diện trong cộng đoàn tín hữu có Bà cố và gia đình Thầy Phêrô đến từ Việt Nam và bạn bè thân hữu của quý Thầy. Vì lý do sức khoẻ, Ông bà cố của Thầy Đa Minh và Bà cố Thầy Savio không thể hiện diện. Ông cố của Thầy Savio đã về với Chúa và chắc chắn đang hiện diện với Thầy và cộng đoàn trong niềm tin.

Lễ Truyền chức Phó tế đánh dấu việc hoàn thành chương trình đào tạo và tu luyện của quý Thầy tại Đại Chủng viện Thánh Charles, Tổng Giáo phận Perth, Tây Úc. Cách đây bảy năm, khởi đi từ sáng kiến tìm kiếm ơn gọi ngoại quốc, Đức Giám Mục đương nhiệm bấy giờ - Đức Cha Justin Bianchini, cùng Cha Giuse Đồng Văn Vinh đã về Việt Nam để phỏng vấn 28 ứng sinh đang là ứng viên các Chủng viện hoặc các Thầy đang tập tu tại các Hội dòng thuộc Giáo phận Sài Gòn hoặc lân cận, để chọn ra ba ứng sinh thích hợp cho Giáo phận có diện tích lớn thứ hai trên thế giới này.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám Mục Bianchini đã cám ơn Cha Giuse Đồng Văn Vinh đã đồng hành, làm thông dịch viên và cố vấn cho Ngài trong chuyến đi tìm kiếm ơn gọi. Đức Cha cũng cám ơn quý Thầy đã quảng đại rời xa quê hương và gia đình để lên đường phục vụ cho miền truyền giáo xa xôi này.

Trong bài giảng của mình, Đức Giám Mục nhắc lại cho cộng đoàn dân Chúa về vai trò Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của mỗi tín hữu, nhưng nhấn mạnh hơn về sự cộng tác đắc lực hơn của những người Chúa chọn trong chức vụ Phó tế và Linh mục tương lai.

Cuối Thánh lễ, Đức Giám Mục Morrissey đã bày tỏ niềm vui đón nhận Quý thầy vào hàng Giáo sĩ Giáo phận, sẵn sàng đến các biên cương truyền giáo đất rộng dân thưa này. Ngài cũng nói lên lòng tri ân của Giáo phận đến Đức Cha Bianchini, Cha Giuse Vinh, gia đình và cộng đoàn Công Giáo người Việt đã đồng hành và nâng đỡ quý Thầy trong thời gian qua.

Việc Truyền chức cùng một lúc cho ba Thầy Phó tế là một sự kiện hy hữu nơi Giáo phận Geraldon, chỉ diễn ra sau 121 năm! Niềm vui này được thể hiện rõ nét nơi vị quý Giám mục và Linh mục thuộc giáo phận Geraldton. Với việc nhận chức Phó tế, và hy vọng trong sáu tháng tới, với chức vụ Linh mục, quý Thầy sẽ làm nên số 25% của đoàn Linh mục Geraldton là người Việt, sắc dân có số phần trăm cao nhất trong đoàn Linh mục đa sắc dân của Giáo phận. Linh mục Giuse Trịnh Việt Anh Tài, là người Việt đầu tiên được thụ phong cách đây bảy năm.

Thầy Tân Phó tế Savio Hữu Tuấn chia sẻ rằng kinh nghiệm mục vụ cho những người vô gia cư và những người thổ dân địa phương trong thời gian qua đã hun đúc trong Thầy ước mơ có thêm cơ hội để phục vụ anh chị em mình - không phải nơi bàn giấy mà nơi đường phố, nơi nào Thầy có thể đến và tiếp cận với họ để đem tình thương và ơn Chúa đến với anh chị em mình.

Với Thầy Phêrô Quyết Tâm, việc rời xa quê hương để đến miền đất mới là sự đáp đền công ơn các vị Thừa Sai đã đến Việt Nam rao giảng Tin mừng từ thế kỷ 16, và chính Thầy đã được đón nhận ơn Đức tin. Thầy mong mình được là cây bút chỉ nhỏ trong bàn tay của Chúa như tâm nguyện của Thánh Têrêsa Calcuttla.

Thầy Đa Minh Hoàng Phúc chia sẻ rằng việc Thầy được thụ phong Phó tế không phải là một “thành tựu” nhưng là một bước ngoặt, một cánh cửa mở ra để Thầy có thể phục vụ tha nhân và loan báo Tin mừng một cách hữu hiệu hơn.Sr Têrêxa Mỹ Châu
Đa Minh Thánh Tâm – Perth