Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Lễ Kính Chúa Ba Ngôi được thiết lập ngay sau lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo Hội có ước muốn hướng Cộng Đoàn dân Chúa tôn kính Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cách đặc biệt trong ngày Chúa Nhật hôm nay.

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi đuợc cử hành chỉ một lần trong năm Phụng Vụ. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều hướng chúng ta đến Ba Ngôi Vị của Một Thiên Chúa. Mừng kính Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, chúng ta thử suy nghĩ về sự liên hệ của từng Ngôi Vị trong đời sống đức tin của mỗi người, mỗi gia đình trong chúng ta.

Chẳng hạn như tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện thế nào trong đời sống cá nhân hay gia đình? Vị thế của từng Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Thần trong đời sống thiêng liêng của chúng ta? Nếu như chúng ta có thể xác định được sự liên hệ mật thiết của Gia Đình Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống đức tin tức là chúng ta đã chiếm hữu được tình yêu vô biên của Mầu Nhiệm mà chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính hôm nay.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ mừng kính Một Chúa Ba Ngôi với bài thánh ca sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Sự khôn ngoan của Thiên Chúa xuất hiện truớc khi tạo dựng vũ trụ. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, để biết lựa chọn điều nào nên làm hoặc nên tránh.

TRƯỚC BÀI II:
Chúng ta chỉ đến được Thiên Chúa Cha qua trung gian của Đức Kitô và qua Chúa Thánh Thần, các ân huệ dồi dào được tuôn tràn trên chúng ta, giúp chúng ta nên công chính.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Giai đoạn chúng ta đang sống là thời của Thánh Linh, giai đoạn phải hoàn tất ơn cứu chuộc. Chúa Giêsu trao sứ mệnh đó cho Chúa Thánh Thần để Thánh Thần kiện toàn những gì còn lại của mầu nhiệm cứu chuộc.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Qua ơn soi dẫn của Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần, sự chuyển cầu của Ngôi Hai là Đức Giêsu Kitô, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1- Xin Thiên Chúa là nguồn tình yêu đặt để vào tâm hồn chúng ta ước nguyện xây dựng sự hiêp nhất và yêu thương. Chúng ta cầu xin Chúa

Xin Chúa nhậm lời chúng con

2- Xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta có thể giữ vững đức tin, giữa những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa

Xin Chúa nhậm lời chúng con

3- Xin tình yêu của Thiên Chúa Cha, hiệp nhất mọi Kitô hữu trong cùng một đức tin và một phép rửa trong Chúa Thánh Thần để tất cả được nên Một trong Đức Ktô. Chúng ta cầu xin Chúa

Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến, để những ai gặp gỡ chúng ta trên đường đời, đều cảm thấy như gặp gỡ chính Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

5. Chúng ta cầu xin Thánh Tâm Chúa tuôn đổ vào tâm hồn người tín hữu chúng ta lòng nhiệt thành yêu mến Nhà Chúa và Phục Vụ Nhà Chúa dưới những danh hiệu Cộng Đoàn-Xứ Đạo. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

6. Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu của Chúa đã qua đời, đặc biệt những linh hồn chúng ta sẽ nhớ đến cách riêng trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa... Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

Linh mục:
Xin Thiên Chúa luôn hiện diện bên chúng con, biến chúng con thành đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con hiệp nhất với nhau trong cùng một thân thể mầu nhiệm là Giáo Hội để dâng lên Chúa những ý nguyện trong ngày lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.