Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ kính Mình Máu Chúa Kitô. Lễ nầy cũng như lễ Chúa Ba Ngôi là những lễ kéo dài của Mùa Phục Sinh. Lễ kính Mình Máu Chúa Kitô là lễ diễn tả giao ước của Chúa đối với nhân loại qua việc Chúa hiện diện trong phép Thánh Thể.

Thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay, muốn đả phá một thói xấu của tín hữu thời xưa, khi họ tụ tập lại để tham dự bữa tiệc Thánh Thể, có những cử chỉ và hành động phân chia giai cấp giàu nghèo... Qua cử chỉ nầy, họ xúc phạm đến ý nghĩa thiêng liêng của Bí Tích mến yêu.

Hôm nay, ngày bổn mạng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được tràn đầy ơn thiêng lãnh nhận nơi nguồn sống Thánh Thể Nhiệm Mầu.

Ngày lễ hôm nay cũng là bổn mạng của Quý Thứa Tác Viên Giúp Lễ và Đặc Biệt của Bí Tích Thánh Thể trong Cộng Đoàn dân Chúa. Họ đang phục vụ Bàn Thánh, trao ban Mình Thánh Chúa cho Cộng Đoàn dân Chúa, hay đem Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, những người ốm đau liệt lào....

Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả những thừa tác viên mới cũng như đang phục vụ, với ơn Chúa ban, họ sẽ tiếp tục chu toàn trách vụ mà họ đã nhận lãnh từ Giáo Hội Mẹ Thánh.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Melkisêđê là vua xứ Salem, đã dâng tiến vị thượng tế rượu và bánh. Ông đã được chúc lành. Bánh rượu của thời Cựu Ước tượng trưng cho Mình Máu Chúa Kitô của Thời Tân Ước.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô nhắc lại việc rước Mình Máu Chúa là chúng ta loan truyền mầu nhiệm Chúa Kitô Chết và sống lại cho đến ngày Ngài đến lần thứ hai.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa đã nuôi dưỡng dân Dothái bằng phép lạ bánh và cá hóa nhiều. Ngày nay Chúa vẫn tiếp tục nuôn dưỡng Dân Thánh bằng chính Bánh Hằng Sống.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị em thân mến,
Lề luật Chúa ban trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh:"Các con hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương các con". Chúng ta cầu xin Chúa trợ giúp để tình yêu đó được triển nở nơi mỗi người trong chúng ta:

1. Xin Chúa cho mỗi lần ăn bánh và uống rượu thánh, chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang. Chúng ta cùng ngiuyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa chúc lành cho Đoàn Thiếu Nhi Tháh Thể, Quý Thừa Tác Viên Giúp Lễ cũng như Các Thừa Tác Viên Đặc Biệt của Bí Tích Thánh Thể nhân ngày bổn mạng hôm nay. Chúng ta cùng ngiuyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là nguồn trợ lực cho mỗi người chúng ta trong cuộc lữ hành ttiến về Nhà Cha. Chúng ta cùng ngiuyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta ý thức sự cần thiết của việc năng lãnh nhận Bánh Thánh Thể, để mỗi lần tham dự thánh lễ chúng ta sốt sắng đón rước Chúa vào chính tâm hồn của chúng con. Chúng ta cùng ngiuyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, những linh hồn mồ côi. Xin cho thần linh Thánh Thể mà họ đã nhận lãnh trong cuộc lữ hành sẽ giúp họ đủ sức tiến vào tham dự tiệc cưới trên nước trời. Chúng ta cùng ngiuyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa đã dưỡng nuôi chúng con bằng Mình Máu Chúa. Xin giúp chúng con luôn canh tân cuộc sống, mỗi ngày gần Chúa hơn, kết hợp mật thiết với Chúa qua việc năng rước Mình Máu Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.