Theo thông báo chính thức của Lm Dominic Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Bầu cử và Các Thành Viên, cũng như thông báo từ Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ tịch Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 18-7-2019 cho biết:

Cha Joseph Nguyễn Thanh Châu, được tín nhiệm là Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 10/2019-10/2023. Cuộc bầu phiếu qua thư bưu điện và điện thư đã được thực hiện từ 6 tháng qua. Ban Bầu cử gồm Lm Dominic Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban và 11 Thành Viên trong Ban Bầu Cử gồm có Cha, quý Phó Tế, quý Sơ và quý Thầy đã kiểm phiếu và đếm phiếu vào 7giờ chiều ngày 17-7-2019 tại Seattle. Tổng cộng có 625 phiếu bầu. Biên bản cuộc đếm phiếu đã được gửi ra cho quí Linh mục chủ tịch Miền và Trưởng Ban Truyền Thông Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Cha Châu hiện đang làm chính xứ giáo xứ Philipphe Phan Văn Minh thuộc giáo phận Orlando, bang Florida; ngài cũng từng là Chủ tịch Liên Đoàn CGVN Miền Đông Nam Hoa Kỳ. Cha Joseph Châu được biết đến như là một linh mục rất tân tụy phục vụ giáo dân, có tinh thần hòa đồng với anh em linh mục, và nhất là năng nổ và có lòng cho những công tác chung đối với tập thể người Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng như tại quốc nội.

Nghi Thức Bàn Giao của Chủ Tịch Liên Đoàn sẽ được tổ chức trong Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VIII, tại Thành Phố Santa Ana, Tiểu Bang California vào sáng Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019.

LM John Trần Công Nghị,
Trưởng Ban Truyền Thông Liên Đoàn