Tìm cách “đổi mới Giáo hội bằng cách khơi dậy mối quan hệ sống động với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể”, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã thông báo rằng các ngài đã bắt đầu “ thúc đẩy một cuộc Phục hưng Thánh Thể trên toàn quốc”.

Thông cáo này được đưa ra trong một thông cáo báo chí về việc thuê một Chuyên gia cho Ủy Ban Truyền giáo và Dạy Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB.

Trong Khung chuyên đề của Kế hoạch Chiến lược từ 2021 đến 2024, được thông qua vào tháng 11 năm 2020 trong một cuộc biểu quyết với tỷ số 193-3, USCCB đã đề cập đến khả năng tổ chức Đại hội Thánh Thể Quốc gia vào năm 2024 để giúp giải quyết “việc tham dự Thánh lễ giảm sút, thiếu hiểu biết về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, và tình trạng xa lìa tôn giáo ngày càng gia tăng”.

Gần đây hơn, Đức Tổng Giám Mục Nelson Pérez của Philadelphia, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đa Văn hóa trong Giáo hội, đã thảo luận ngắn gọn về “tiến trình phục hưng Thánh Thể trên toàn quốc với hy vọng kết nối lại các tín hữu với Thánh Thể và với ơn gọi rửa tội của họ”.
Source:Catholic World News