Một linh mục Công Giáo ở Gilbert, Arizona đã xin lỗi giáo xứ của mình trong bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh của mình vì đã không ban các bí tích của các tín hữu trong các vụ đóng cửa đại dịch năm ngoái.

Cha Sergio Muñoz Fita, cha sở giáo xứ Công Giáo Thánh Anne đã “cầu xin sự tha thứ vì đã để “giáo dân của mình” không có Bí tích Thánh Thể trong nhiều tuần vào năm ngoái”.

Cha Fita nói: “Tôi thấy cần phải công khai xin lỗi vì những sự kiện trong năm qua. Tôi là một linh mục, và do đó, theo một cách nào đó, tôi đại diện cho Giáo hội”.

“Khi anh chị em đến với tôi để xin lời khuyên, anh chị em không tìm kiếm ý kiến của tôi, vì ý kiến của tôi cũng dễ sai lầm và mong manh như ý kiến của chính anh chị em. Thật ra, anh chị em muốn tìm sự hướng dẫn và lẽ thật mà Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh”.

“Đó là lý do tại sao, nhận thức được thực tế này, tôi muốn cầu xin sự tha thứ của anh chị em tối nay. Nhân danh Giáo hội, tôi cầu xin sự tha thứ của Chúa, vì tội lỗi của tôi và của Giáo Hội. Tôi cầu xin sự tha thứ vì đã bỏ rơi anh chị em mà không có Bí tích Thánh Thể trong nhiều tuần vào năm ngoái”.

“Nhiều người trong anh chị em, trong những thời khắc khó khăn nhất của đại dịch, đã hướng về cha mình để xin bánh, và chúng tôi đã cho anh chị em một viên đá. Chúng tôi đã làm anh chị em thất vọng khi từ chối không cho anh chị em đón nhận thức ăn duy nhất có thể duy trì hy vọng của anh chị em”.

“Chúng tôi đã bỏ rơi anh chị em khi lẽ ra chúng tôi phải ở gần anh chị em trong thời khắc đen tối. Vì điều này, trong thánh lễ này, tôi cầu xin sự tha thứ của anh chị em”.

“Điều tồi tệ nhất là tôi không thể bảo đảm với anh chị em rằng điều như vậy sẽ không xảy ra nữa. Vì theo tôi biết, tôi chưa nghe ai bày tỏ sự hối hận vì những gì đã xảy ra.”

“Điều tôi có thể hứa với anh chị em là tôi sẽ không bao giờ tham gia vào một thứ gì đó tương tự nữa. Và rằng nếu sự vâng lời lại đặt tôi vào hoàn cảnh như vậy, tôi sẽ phản kháng để không phải là một bên có trách nhiệm và tội lỗi đối với một việc mà ngày nay, thậm chí còn đè nặng lên lương tâm của tôi như là hành động mà tôi xấu hổ nhất trong suốt cuộc đời mình”.
Source:Church Pop