Ngôi nhà thờ của Hội Thánh Giám Lý ở Biltmore, Asheville, North Carolina, đang được rao bán.

Vốn đã bị hạn chế về tài chính vì số lượng thành viên bị thu hẹp và một trường mầm non đang gặp khó khăn, cộng đoàn Giám Lý ở Biltmore đã bị giáng một đòn nặng nề bởi coronavirus. Số người tham dự giảm mạnh, với nhiều người ở nhà hoặc chuyển sang các nhà thờ khác vẫn mở cửa suốt thời gian đó. Doanh thu trước đây của nhà thờ từ việc cho thuê không gian để tổ chức các sự kiện và hội họp cũng không còn nữa.

Mục sư Lucy Robbins của nhà thờ này cho biết: “Chi phí bảo trì của chúng tôi quá cao. Và chúng tôi không có đủ nguồn lực tài chính mà chúng tôi từng có để có thể thực hiện các công việc mục vụ mà chúng tôi muốn.”

Biltmore chỉ là một trong vô số các nhà thờ trên khắp đất nước đã phải vật lộn để duy trì tài chính và phục vụ đàn chiên của họ trong thời kỳ đại dịch, mặc dù những người khác đã xoay sở để vượt qua cơn bão, thường là với sự giúp đỡ từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương của chính phủ liên bang, hoặc PPP, dưới thời Tổng thống Trump; và các mức đóng góp bền vững của thành viên.

Coronavirus tấn công vào thời điểm mà ngày càng ít người Mỹ đi lễ - với ít nhất một nửa trong số gần 15,300 nhà thờ được khảo sát trong một báo cáo năm 2020 của Faith Communities Today báo cáo số người tham dự hàng tuần là 65 người hoặc ít hơn - và làm trầm trọng thêm vấn đề tại các nhà thờ nhỏ hơn.
Source:AP