Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Linh Fresno thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang khóa sa mạc huấn luyện tông đồ đội trưởng và đội phó Sinai XIII diễn ra từ chiều ngày 3-5/05/2019, qui tụ gần 40 em thiếu nhi trong Đoàn.

Khóa sa mạc huấn luyện được tổ chức, điều hành bởi thầy Phó tế sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Phi Hùng, Anh Chị Em Huynh Trưởng các cấp, cùng quý trợ tá trong Đoàn. Trong gần ba ngày, Thầy Phó tế và anh chị em Huynh Trưởng đã hướng dẫn các em sa mạc sinh tìm hiểu về lịch sử, tôn chỉ, bản chất và mục đích của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT). Song song với mục tiêu trên, Ban huấn luyện cũng dành rất nhiều thời gian giúp các em sa mạc sinh thực hành các sinh hoạt trong phong trào TNTT như: phương pháp hàng đội, chào cờ, băng reo, các bài hát sinh hoạt, cách lên nhận tua. Với mục đích mà nhắm tới là làm sao cho tất cả các em sa mạc sinh có kiến thức căn bản về TNTT. Hy vọng trong tương lai, đây sẽ là đội ngũ huynh trưởng, dự trưởng, đội trưởng nòng cốt trong việc duy trì gìn giử Văn Hóa Việt nơi Xứ Người và làm lớn mạnh phong trào TNTT đặc biệt Đoàn Thánh Linh Fresno.

Xem Hình

Ngoài những bài học chuyên môn trong phong trào TNTT các em sa mạc sinh dưới sự hướng dẫn của Thầy Phó tế, trợ tá Khanh, các em đã vào nhà thờ chào Chúa, cầu nguyện, Chầu Thánh Thể và xin ơn Chúa Giêsu người Anh Cả của Phong Trào để những ngày trại của các em là những ngày tập bước theo Giêsu, học với Ngài, chơi với Ngài.

Đặc biệt chiều thứ bảy có sự hiện diện của Cha Xứ Giuse Victor Đinh Toàn trong phần Chầu Thánh Thể và Ngài ở lại dùng bửa cơm chiều với các em sa mạc sinh đã nói lên tắm lòng thương yêu, lo lắng của vị Cha chung trong Giáo xứ.

Sau khi kết thúc phần lửa thiêng Đoàn TNTT Thánh Linh cũng không quên tháng 5 là Tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Các em sa mạc sinh cùng Thầy Phó tế Giuse và toàn thể anh chị em Huynh Trưởng cùng Trợ tá đã rước kiệu tôn vinh Mẹ. Chúng con sốt sắng xin dâng lên Mẹ tràng chuỗi mân côi, và những ánh nến lung linh, tượng trưng cho lòng sốt mến của chúng con muốn bày tỏ trước tôn nhan Mẹ.

Chúa Nhật lúc 13h45 đã diễn ra nghi thức hạ cờ, chính thức khép lại khóa sa mạc huấn luyện tông đồ đội trưởng và đội phó Sinai XIII. Thế là mới đó mà đã phải chia tay nhau, nhưng cuộc chia tay này là để mở ra một tương lai mới, bước tiến mới đặc biệt cho đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Linh Fresno.

Magarita Nguyễn Phương Lan