Theo một cuộc khảo sát trực tuyến gần đây do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào ngày 25 tháng 6, sự nổi tiếng của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn “khá ổn định” đối với cả người Công Giáo Mỹ và người Mỹ nói chung.

Hơn sáu trong mười người trưởng thành ở Hoa Kỳ, cụ thể là 63%, có quan điểm “rất” hoặc “chủ yếu” ngưỡng mộ đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, theo cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng Ba bởi American Trends Panel.

Nhìn chung, trong số những người Công Giáo Hoa Kỳ, 82% nói rằng họ có quan điểm ủng hộ Đức Giáo Hoàng.

Claire Gecewicz, người tập trung vào nghiên cứu tôn giáo tại Trung tâm Nghiên cứu Pew và là tác giả của báo cáo, giải thích rằng “quan điểm về Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng khá ổn định trong các nhóm Công Giáo chuyên biệt”.

“Ví dụ, những người Công Giáo xác định là đảng viên Dân chủ hoặc nghiêng về đảng đó tiếp tục có quan điểm tích cực về Đức Phanxicô hơn so với những người của đảng Cộng hòa”.

“Trong cuộc điều tra mới nhất, 90% người Công Giáo Dân chủ đã bày tỏ một quan điểm thuận lợi về Đức Giáo Hoàng, so với 73% người Công Giáo Cộng hòa.”

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt nhỏ trong ý kiến về Đức Thánh Cha Phanxicô giữa những người Công Giáo tham dự Thánh lễ thường xuyên và những người tham dự ít thường xuyên hơn. Trong số những người đi tham dự Thánh lễ hàng tuần, 84% cho biết họ có ý kiến rất hoặc phần lớn là ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô, so với 82% người Công Giáo trả lời tương tự là những người tham dự Thánh lễ ít thường xuyên hơn, hoặc hoàn toàn không tham dự thánh lễ.

Pew cho biết sự nổi tiếng nói chung của Đức Thánh Cha Phanxicô ở Hoa Kỳ đã tăng trở lại kể từ năm 2018, khi những tiết lộ mới xuất hiện liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Hoa Kỳ và các vấn đề được đặt ra liên quan đến việc xử lý các cáo buộc chống lại cựu Hồng Y Theodore McCarrick của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cuộc khảo sát cho thấy trong khoảng thời gian 13 tháng từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, tỷ lệ phần trăm tổng số người được hỏi đưa ra đánh giá có lợi cho Đức Thánh Cha Phanxicô cao hơn so với tháng Giêng năm 2020.
Source:Catholic News Agency