ATLANTA, Georgia - Các giám mục Hoa Kỳ sẽ dành một phần quan trọng của cuộc họp mùa Xuân ngày 13-15 tháng 6 ở Atlanta để nhấn mạnh mối quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo.

Cuộc thảo luận tự do tôn giáo, bao gồm các mối quan tâm trong nước và quốc tế, nhằm tiếp tục hỗ trợ và nâng cao nhận thức về hành vi xâm phạm về quyền tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ và ở nước ngoài.

Đức cha William E. Lori, Tổng Giám mục Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Đặc nhiệm về Tự do Tôn giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, sẽ cập nhật tình hình của hàng loạt các vụ kiện ngày 21 tháng 5 trên toàn quốc của các tổ chức Công giáo và các tổ chức khác đối với thách thức của Bộ Y tế liên quan tới việc có thể buộc các tổ chức Công giáo cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên, bao gồm cả thuốc gây phá thai, ngừa thai và triệt sản nhân tạo.

Mối quan tâm khác của các giám mục, bao gồm cả phán quyết của tòa án và quyết định chính sách đã buộc các tổ chức Công giáo nhận con nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng.

Các giám mục cũng thảo luận và đẩy mạnh một chiến dịch "hai tuần cho tự do" (Fortnight For Freedom) trên khắp nước, từ ngày 21 tháng 6 tới 4 tháng 7, để cầu nguyện hỗ trợ cho tự do tôn giáo. Đức TGM Lori cho biết các giám mục cũng sẽ “xem xét những nỗ lực liên tục để giáo dục người Công giáo và công chúng nói chung về giáo huấn của giáo hội cho tự do tôn giáo và di sản tôn giáo người Mỹ”.

Đức Giám mục Richard E. Pates, Des Moines, Iowa, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình, sẽ giải trình mối quan tâm tự do tôn giáo quốc tế trong các cuộc thảo luận kéo dài hai giờ. Hai diễn giả khác sẽ tham gia cung cấp cách thức người Mỹ có thể làm trong sự hiệp thông và liên đới với giáo hội ở nước ngoài.

Đức cha Shlemon Warduni, Giám mục phụ tá Baghdad, Chủ tịch Caritas-Iraq sẽ mô tả tình hình phải đối mặt với các Kitô hữu ở Trung Đông.

Ông Thomas F. Farr, Giám đốc Dự án Tự do Tôn giáo tại Trung tâm Berkley vì Hòa bình Tôn giáo và các Vấn đề Thế giới thuộc Đại học Georgetown, sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thách thức đối với quyền tự do tôn giáo trên thế giới.

Đức Tổng Giám mục Lori khẳng định: "Quan điểm của chúng tôi là hai chiều kích của tự do tôn giáo có rất nhiều tương quan với nhau. Điều quan trọng đối với chúng tôi là giữ cho ngọn đuốc tự do tôn giáo cháy sáng tại nhà, nhờ đó chúng tôi có thể là một ngọn hải đăng của hy vọng cho con người ở khắp mọi nơi, đặc biệt là cho những người đang bị đàn áp thực sự."

Các Vấn Đề Khác

Các giám mục cũng sẽ nhận được một báo cáo 10 năm do Hội đồng Duyệt xét Quốc gia về "Điều lệ Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên" và nghe các khuyến nghị từ Hội đồng qua nghiên cứu "Nguyên nhân và bối cảnh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các Linh mục Công giáo tại Hoa Kỳ, 1950-2010." Báo cáo sẽ kiểm điểm thành tích theo bốn phần của điều lệ: chữa bệnh, đáp ứng hiệu quả, trách nhiệm và bảo vệ đức tin.

Bà Carolyn Woo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, lần đầu tiên sẽ giải trình với các giám mục. Bà bước vào vị trí của mình như là người đứng đầu cơ quan viện trợ và phát triển quốc tế của HĐGMCGHK vào tháng Giêng 2012.

Các giám mục sẽ nghe Đức cha David L. Ricken của Green Bay, Wisconsin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Truyền giáo và Giáo lý, về hoạt động lập kế hoạch cho năm Đức Tin theo ý của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm 2013.

Một cuộc thảo luận về một đề nghị đặc biệt "phản ánh Công giáo nghèo đói, việc làm và nền kinh tế suy xụp" cũng được nêu lên.

Đức Giám mục Salvatore J. Cordileone của Oakland, California, Chủ tịch Tiểu ban Giám mục về Khuyến khích và Bảo vệ Hôn nhân, sẽ cung cấp một báo cáo về công việc của tiểu ban.

Đức Giám mục John C. Wester của Salt Lake City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Truyền thông, sẽ báo cáo về công việc của nhóm đặc trách về Truyền thông.

Đối với những vấn đề nội bộ, Đức Giám mục George V. Murry Youngstown, Ohio, Thư ký Hội đồng Giám mục, sẽ cập nhật về sự tiến triển của kế hoạch chiến lược 2013-2016. Các chuyên viên đã dành nhiều tháng triển khai kế hoạch nhằm thực hiện ưu tiên theo chủ đề "Tân Phúc Âm Hóa: Đức tin - Thờ phượng - Nhân chứng"

Bản cập nhật dự kiến sẽ xác định các chiến lược để giải quyết những ưu tiên của sự hình thành đức tin và thực hành bí tích, đời sống và phẩm giá của con người, tự do tôn giáo và củng cố hôn nhân và cuộc sống gia đình.

Cuối cùng, Hội đồng Tư vấn Quốc gia, bao gồm các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đại diện cho 15 khu vực địa lý của Hội đồng Giám mục, sẽ cung cấp báo cáo thường xuyên cho các giám mục.