Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội

Thời buổi ngày nay, nếu ai có vết tỳ thẹo, vết nám… trên khuôn mặt, khoa phẫu thuật thẩm mỹ có thể cạo sửa và đắp cho lành cho sạch , cho trẻ trung trắng lại. Kể cã mũi bị cong hay tai bị vẹo khoa phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể sửa lại cho cao ngay đẹp được.

Nhưng vết tỳ ố, nếp nhăn trong tận thâm tâm của tâm hồn con người thì sao, có thể dùng khoa phẫu thuật thẩm mỹ sửa lại cho hết vết tỳ ố được không?

Lẽ dĩ nhiên vết nhăn, vết tỳ ố bên ngoài trên khuôn mặt, trên làn da bên ngoài có thể nhờ khoa phẫu thuật thẩm mỹ cạo sửa lại được. Nhưng vết nhăn, vết tỳ ố tinh thần trong sâu tận tâm hồn con người khoa phẫu thuật thẩm mỹ đâu có thể với đụng chạm tới được để cạo sửa chữa.

Vết nhăn, vết tỳ ô bên trong tâm hồn con người mà Giáo hội, các nhà thần học nói đến. Đó là tội „tổ tông“ hay đó là „tội của trần gian“, như trong phúc âm thánh Gioan đã nói đến (Ga 1,29).

Điều này muốn nói đến cung cách sống sai lạc lầm lỗi, kéo theo hệ qủa làm cho con người đi vào con đường bị cám dỗ phạm tội lỗi.

Điều này muốn nói đến con người chúng ta khởi đầu từ Ông Bà nguyên tổ Adong-Evà trong dòng lịch sử kéo dài đã bị vướng mắc vào tội lỗi quay mặt lại với Thiên Chúa, thiếu lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa.

Dấu ấn hình ảnh vị trí nền tảng này khắc ghi từ khi con người thành hình sự sống trong cung lòng mẹ cha làm cho chúng ta bị suy yếu với tính ghen tương tỵ nạnh, , sợ sợ hãi lo đời sống ngắn ngủi, tính ích kỷ, cảm giác tự ty mặc vảm và nhiều sự tiêu cực khác nữa.

Những vết nhăn tỳ ố này không là bên ngoài , nhưng nằm tận sâu thẳm tâm hồn trái tim tính tình con người, cùng làm cho đời sống không còn vẻ đẹp trong sáng nữa.

Để chữa lành khỏi những vết nhân tỳ ố đó, như Giáo hội dậy, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã xuống trần gian, mang ơn cứu độ chữa lành cho con người.

Qua làn nước Bí tích rửa tội, Thiên Chúa nhận chúng ta làm con của Chúa, qua chúa Giêsu Kitô nhờ sự chết và sống lại của Người, chúng ta được rửa cho khỏi tội tổ tông, vết nhơ tỳ ố do tội được chữa lành. Và như thế được giải thoát khỏi vị trí nền tảng vướng mắc không được Chúa chúc phúc do tội lỗi gây ra. Từ căn bản đó con người có lại khả năng quyết định về điều thiện, điều đẹp tốt lành thánh thiện.

Hình ảnh Bí tích rửa tội được so sánh ví như phẫu thuật thẩm mỹ, giải thoát cạo sửa khỏi vết nhơ tỳ ố nằm sâu trong thâm tâm con người, và làm cho họ được đổi mới.

Mọi thế hệ con người từ Ông Bà nguyên tổ Adong-Evà tất cả đều bị vướng vào vết nhăn tỳ ố tội lỗi trong tâm hồn, duy chỉ trừ Maria thành Nazareth nước Do Thái. Điều này năm 1854 đã được Đức Thánh Cha Pio IX. long trọng công bố trong tín điều Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.

Tín điều qủa quyết ngay từ đầu lúc thành hình sự sống là con ngpười trong cung lòng mẹ cha, Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn gìn giữ cho không bị vướng mắc vết nhăn tỳ ố của tội tổ tông Adong-Evà.

Trong Kinh Thánh không nói đến việc Đức Mẹ Maria không bị vướng mắc vết nhân tỳ ố của tội tổ tông, nhưng căn cứ vào lời Thiên Thần Gabriel, sứ giả của Thiên Chúa, chào Maria, khi hiện đến báo tin ngôi hai, Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống làm người trong cung lòng Maria: Chào Maria, chị được Thiên Chúa chúc phúc, Thiên Chúa ở cùng chị! (Lc 1,28).

Lễ mừng kính Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội có nguồn gốc từ thế kỷ 8. bên Giáo hội Chính Thống lễ nghi Byzantin bên Đông phương. Họ mừng lễ thụ thai của bà Thánh Anna vào ngày 09. Tháng Mười Hai. Lễ này được mừng rộng rãi ra ở bên Anh quốc và nước Pháp.

Đến thời Đức Giáo Hoàng Sixtus IV. vào năm 1476 lễ có tên Sự thụ thai của Đức Mẹ đồng trinh Maria, viết tắt là Lễ Đức Mẹ thụ thai. Đến thời đức Giáo haòng Clemens XI. vào năm 1708 ngày lễ này lan tỏa rộng rãi trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Và từ năm 1854 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio IX. ngày lễ này càng trở nên có nghĩa hơn với tín điều công nhận Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Và Giáo hội mừng kính lễ này vào ngày 08. Tháng Mười hai hằng năm.

Theo tín điều của Giáo hội, Maria là hình ảnh nguyên thủy của con người được cứu chuộc. Vì Maria không bị vướng mắc vào vết nhăn tỳ ố do tội tổ tông truyền lại.

Maria là con người , như Thiên Chúa từ khởi thủy đã tạo dựng nên cùng mong muốn: nguyên tuyền quy hướng về tình yêu Thiên Chúa, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa.

Maria là con người ngay khởi thủy ban đầu lúc thành hình sự sống đã được Thiên Chúa cứu độ, chứ không như con người chúng ta được Thiên Chúa ban ơn cứu độ qua làn nước bí tích rửa tội.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long