Ngày Du lịch Thế giới: Vatican nhấn mạnh đến nhu cầu không gian xanh.

Trong thông điệp nhân Ngày Du lịch Thế giới, được đánh dấu vào ngày 27 tháng 9 năm nay, Thánh Bộ Truyền giáo Vatican kêu gọi cam kết nhiều hơn với các khoản đầu tư bền vững, như một bằng chứng cho niềm tin rằng thiên nhiên đã được Chúa giao phó cho chúng ta.

(Tin Vatican - Christopher Wells)

Giáo Hội Công Giáo mong muốn nắm lấy “thời điểm cam kết đặc biệt này, để lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô được gia tăng một cách hiệu quả và tích cực hơn trong việc chăm sóc tạo vật, một mục tiêu thiết yếu cho cuộc sống của con người,” Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella viết như trên trong Thông điệp nhân Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm nay.

Lễ kỷ niệm hàng năm do Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hợp quốc tổ chức, với Ngày này năm 2023 được dành riêng để nêu bật “nhu cầu đầu tư nhiều hơn và có mục tiêu tốt hơn cho con người, cho hành tinh và cho sự thịnh vượng của tất cả.”

Nó cũng là “lời kêu gọi hành động cho cộng đồng quốc tế, chính phủ, các tổ chức tài chính đa phương, các đối tác phát triển và các nhà đầu tư khu vực tư nhân hãy đoàn kết xung quanh một chiến lược đầu tư du lịch mới.”

Trong thông điệp được công bố vào thứ Sáu (26/5/2023), Đức Tổng Giám Mục Fisichella – Phó chủ tịch Thánh Bộ Truyền giáo nêu ra các vấn đề cơ bản liên quan đến Truyền giáo trên Thế giới – nhấn mạnh đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một cam kết lớn hơn đối với việc đầu tư bền vững.

Ngài cũng lưu ý rằng “ủng hộ đầu tư bền vững cũng là một phần của đức tin, dựa trên sự tôn trọng đối với tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng và giao phó cho chúng ta”.

Đề cao phẩm giá con người

Đáng chú ý, Đức Tổng Giám Mục Fisichella nhấn mạnh đến hoạt động kinh tế bền vững phải giúp thăng tiến phẩm giá con người, tập trung vào lợi ích lâu dài hơn là lợi ích ngắn hạn.

“Tính ưu việt của đạo đức không thể bị che khuất bởi cơn khát vọng lợi nhuận.”

Ngài nói, chính trị phải hỗ trợ những con đường sáng tạo mới và phân định những dự án thích hợp “nhằm mục đích tốt cho tất cả mọi người và nâng cao chất lượng cuộc sống,” đặc biệt là cho những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Đầu tư, bảo tồn văn hóa tinh thần

Thông điệp cũng nêu bật giá trị của nghệ thuật, văn hóa và việc bảo tồn chúng “bởi vì chúng cho phép mọi người biết đến Chúa và giữ cho cội nguồn Kitô giáo được tồn tại”.

Đức Tổng Giám Mục Fisichella viết: “Con đường của cái đẹp là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng của chúng ta và thúc đẩy sự phát triển tâm linh của các tín hữu”, đồng thời ngài nhấn mạnh thêm rằng nghĩa vụ bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa văn hóa “là trách nhiệm của tất cả mọi người”.

Du lịch có trách nhiệm và quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta

Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại mối liên hệ giữa du lịch và chăm sóc tạo vật, ngài lưu ý rằng “du lịch tôn trọng con người và môi trường sẽ mở ra con đường giúp chúng ta khám phá ra lòng tốt của Chúa Cha, Đấng bao trùm tất cả bằng tình yêu của Ngài”.

Về vấn đề này, ĐTGM lưu ý rằng những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch có cơ hội quảng bá một dạng du lịch khác, một loại hình “hỗ trợ nhiều hơn và ít tiêu dùng hơn; tôn trọng thiên nhiên hơn và có khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong nhiều biểu hiện của nó.

Cuối cùng, hướng tới năm 2025, Đức Tổng Giám Mục Fisichella bày tỏ hy vọng rằng việc chuẩn bị cho Năm Thánh sắp tới có thể được “tổ chức và sống với sự quan tâm này đối với tạo vật, đồng thời giữ vững niềm hy vọng cùng nhau xây dựng tương lai”.