Các cử hành Phụng Vụ trong Tuần Thánh tại Vatican giữa bối cảnh sức khoẻ của Đức Thánh Cha

Tuần Thánh trong 2 năm 2020 và 2021 đã diễn ra rất lặng lẽ vì đại dịch coronavirus. Năm ngoái, một lần nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại Đấu trường Rôma để chủ tọa Đàng Thánh Giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Vatican đã công bố lịch trình của Đức Giáo Hoàng cho Tuần Thánh và Lễ Phục sinh, xác nhận rằng cũng như năm ngoái ngài sẽ chủ sự các lễ kỷ niệm lớn ở quảng trường Thánh Phêrô và bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô.

Tuy nhiên, trong bối cảnh có các vấn đề về sức khoẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô, tờ LaPresse, trích dẫn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, cho biết các cử hành Phụng Vụ trong Tuần Thánh tại Vatican giữa bối cảnh sức khoẻ của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra như sau:

Vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, 2 Tháng Tư, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, phó Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, nguyên tổng trưởng Bộ Các Giáo Hội Đông phương sẽ dâng thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Năm ngoái, khi nghi lễ này được tái tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô, đã có hơn 40,000 người tham dự.

Thứ Năm Tuần Thánh lúc 9:30 sáng tại Đền Thờ Thánh Phêrô hoặc tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rôma, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám Quản Rôma sẽ chủ sự Lễ Truyền Dầu.

Ban chiều, lúc 5 giờ, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Giám quản Đền Thờ Thánh Phêrô sẽ chủ sự thánh lễ rửa chân tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Trong những năm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn đến thăm một nhà tù địa phương, hay các trung tâm di dân và tị nạn, hay một giáo xứ xa xôi bên ngoài thành phố Rôma để dâng thánh lễ chứ không cử hành tại Đền Thờ Thánh Phêrô như các vị tiền nhiệm của ngài.

Vẫn chưa rõ vị nào sẽ cử hành vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa tại Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 5 giờ chiều, và buổi đi đàng thánh giá tại Đấu trường Côlôsêô bắt đầu lúc 9 giờ tối; và Thánh lễ Canh thức Phục sinh vào ngày 8 tháng 4 tại Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 7:30 tối.

Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, nói với LaPresse: “Tôi sẽ là người chủ tế trong thánh lễ sáng Phục sinh”. Ngài cho biết như trên, nhưng không nói thêm bất cứ điều gì về việc ai sẽ đọc Thông điệp Urbi et Orbi.