Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một linh mục của Helena, Montana, là Cha Jeffrey Fleming, làm giám mục phó của giáo phận khác trong cùng tiểu bang, là giáo phận Great Falls-Billings.

Cha Fleming, 56 tuổi, là Chưởng ấn và là người điều hành công việc tại Tòa Giám Mục Helena thuộc Tây Montana từ năm 2020. Ngài đã là linh mục của giáo phận trong gần 30 năm.

Với tư cách là giám mục phó, Đức Cha Fleming sẽ phục vụ cùng với giám mục hiện tại của Great Falls-Billings, là Đức Cha Michael Warfel, và sẽ tự động kế nhiệm ngài khi ngài từ chức.

Đức Cha Warfel, 73 tuổi, đã lãnh đạo giáo phận miền đông Montana kể từ tháng Giêng năm 2008.

Giáo phận Great Falls-Billings có diện tích hơn 93.000 dặm vuông, hai phần ba phía đông của Montana. Giáo phận có 50 giáo xứ và phục vụ 31.813 giáo dân. Tổng dân số của giáo phận là 427.358 người.

Đức tân Giám Mục Phó sinh ở Billings, Montana vào năm 1966. Ngài theo học giáo dục tôn giáo và thần học tại Cao đẳng Carroll ở Helena và hoàn thành chương trình linh mục tại Chủng viện Mount Angel ở Oregon, nơi ngài cũng nhận bằng thạc sĩ thần học.

Ngài có bằng cử nhân về giáo luật từ Đại học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington, DC

Trong gần 30 năm làm linh mục, Cha Fleming đã là cha sở và cha xứ tại nhiều giáo xứ khác nhau trong Giáo phận Helena. Ngài cũng là hiệu trưởng Carroll College.

Ngoài nhiệm vụ chưởng ấn giáo phận, kể từ tháng 3, Cha Fleming còn đảm nhận vai trò Cha Sở của Cộng đồng Công Giáo St. Mary ở Helena.
Source:Catholic News Agency