MỤC XIX. Xin Thiên Chúa ban ơn biết sử dụng tốt các bệnh tật.

I. Lạy Chúa, Đấng mà thần trí rất tốt lành và dịu dàng trong mọi sự, và là Đấng rất nhân từ, đến nỗi không những sự thịnh vượng, mà cả những thất sủng xảy đến với các người Chúa chọn đều là các hiệu quả của lòng Chúa thương xót, xin ban cho con ơn không hành động như một người ngoại giáo trong tình trạng mà đức công chính của Chúa đã đưa con vào; như một Kitô hữu đích thực, con nhìn nhận Chúa là Cha của con và là Thiên Chúa của con, trong bất cứ trạng thái nào của con, vì sự thay đổi trong thân phận con không mang lại sự thay đổi nào cho Chúa; Chúa vẫn vậy, mặc dù con chịu thay đổi; và Chúa không bớt là Thiên Chúa chút nào khi Chúa gây đau khổ và khi Chúa trừng phạt, cũng như khi Chúa an ủi và sử dụng lòng khoan dung.II. Chúa đã cho con sức khỏe để phụng sự Chúa, và con đã sử dụng nó một cách hoàn toàn phàm tục. Bây giờ Chúa gửi cho con bệnh tật để sửa trị con; xin Chúa đừng để con sử dụng nó để chọc giận Chúa bằng sự thiếu kiên nhẫn của con. Con đã sử dụng sức khỏe của con một cách tồi tệ, và Chúa đã trừng phạt con vì điều đó. Xin Chúa đừng đau khổ khi con sử dụng hình phạt của Chúa một cách tồi tệ. Và vì sự hư hỏng của bản chất con tồi tệ đến nỗi nó biến các ân huệ của Chúa thành độc hại cho con, lạy Thiên Chúa của con, xin ơn thánh toàn năng của Chúa làm cho các hình phạt của Chúa thành ơn cứu rỗi cho con. Nếu con có trái tim tràn đầy tình âu yếm thế gian trong khi nó còn sức sống nào, xin hãy tiêu diệt sức sống đó để con được cứu rỗi; và khiến con không có khả năng tận hưởng thế gian, bất kể do cơ thể yếu đuối, do lòng nhiệt thành bác ái, để chỉ biết vui hưởng một mình Chúa mà thôi.

III. Ôi lạy Thiên Chúa, Đấng mà trước Ngài con phải tính sổ chính xác mọi hành động của con vào lúc cuối đời và ngày tận thế! Ôi Lạy Thiên Chúa, Đấng chỉ để thế giới và tất cả mọi sự trên thế giới tồn tại để thử thách những người Chúa chọn, hoặc để trừng phạt những kẻ tội lỗi! Hỡi Đức Chúa Trời, Đấng đã bỏ mặc những tội nhân cứng lòng trong việc sử dụng ngon lành và tội ác trên thế giới! Ôi Lạy Thiên Chúa, Đấng đã làm thân xác chúng con chết, và là Đấng, vào giờ chết, tách linh hồn chúng con khỏi tất cả những gì nó yêu thương trên thế gian! Ôi Lạy Thiên Chúa, Đấng, vào giây phút cuối cùng của đời con, sẽ bứng con khỏi tất cả những điều con gắn bó với chúng, và là nơi con đặt trọn trái tim của con! Ôi Lạy Thiên Chúa, Đấng, vào ngày cuối cùng, sẽ thiêu hủy trời và đất, và tất cả các tạo vật mà chúng chứa đựng, để cho mọi người thấy rằng không có gì còn tồn tại ngoài Chúa, và như thế, không có gì đáng yêu hơn Chúa, vì không có gì là bền vững ngoài Chúa! Ôi Lạy Thiên Chúa, Đấng phải tiêu diệt tất cả mọi ngẫu thần vô dụng này và tất cả những đối tượng tai hại của các niềm đam mê của chúng con! Con ngợi khen Chúa, lạy Thiên Chúa của con, và con sẽ chúc tụng Chúa trong mọi ngày suốt đời con, vì Chúa đã vui lòng dự ứng trước cái ngày khủng khiếp ấy khi, vì con, Chúa đã tiêu diệt mọi sự, trong sự yếu nhược Chúa đã rút gọn con vào.

Con ngợi khen Chúa, lạy Thiên Chúa của con, và con sẽ chúc tụng Chúa mọi ngày suốt cả đời con, vì Chúa đã vui lòng rút gọn con vào chỗ không còn khả năng tận hưởng sự ngọt ngào của sức khỏe và thú vui của thế gian; và vì lợi ích của con mà phần nào đó, Chúa đã tiêu diệt các ngẫu thần lừa dối, mà Chúa đã tiêu diệt một cách hữu hiệu để gây bối rối cho các kẻ ác trong ngày Chúa nổi giận.

Lạy Chúa, xin cho con tự xét đoán mình sau sự hủy diệt mà Chúa đã gây ra cho con này, để Chúa không phán xét con sau cuộc hủy diệt toàn bộ mà Chúa sẽ gây ra cho đời sống con và đời sống thế giới.

Vì Lạy Chúa, như lúc con chết, con thấy mình bị tách rời khỏi thế giới, bị tước hết mọi sự, một mình trước nhan Chúa, để trả lời công lý của Chúa đối với tất cả mọi chuyển động của trái tim con, xin Chúa hãy làm cho con tự xem xét con trong căn bệnh này, giống như trong một loại chết, bị tách rời khỏi thế giới, bị tước bỏ mọi đối tượng con vốn gắn bó với, một mình trước nhan Chúa, để khẩn nài lòng thương xót Chúa ban cho con sự hoán cải tâm hồn; và như thế, con có được niềm an ủi tột độ về việc, lúc này, Chúa gửi cho con một loại cái chết để thực thi lòng thương xót của Chúa, trước khi Chúa thực sự gửi cái chết cho con để thực thi sự phán xét của Chúa.

Vậy, lạy Thiên Chúa của con, như Chúa đã báo trước cái chết của con thế nào, con cũng dự ứng mức độ nghiêm khắc trong bản án của Chúa như thế, và con tự xét bản thân con trước sự phán xét của Chúa, để tìm lòng thương xót trước nhan Chúa.

IV. Lạy Thiên Chúa của con! Xin cho con biết thờ lạy trong im lặng mệnh lệnh quan phòng đáng tôn thờ của Chúa đối với việc sống cuộc sống của con; ngay tai họa của Chúa cũng an ủi con; và sau khi đã sống trong cay đắng vì tội lỗi của con trong lúc bình an, con biết nếm trải những ngọt ngào thiên giới của ơn thánh Chúa trong những lúc gặp điều xấu xa mang tính cứu rỗi mà Chúa đã giáng xuống trên con!

Nhưng, Lạy Thiên Chúa của con, con nhận thấy trái tim con rất cứng cỏi và đầy những ý nghĩ, những quan tâm, lo lắng và quyến luyến thế gian, đến nỗi bệnh tật hay sức khỏe, bài diễn thuyết, sách vở, cả sách thánh của Chúa, Tin mừng của Chúa, cả các mầu nhiệm thánh thiêng nhất của Chúa, cả việc bố thí, ăn chay, ép xác, cả các phép lạ, cả việc dùng các bí tích, cả lễ hy sinh mình thánh Chúa, cả mọi cố gắng của con, cả mọi cố gắng của cả thế giới với nhau, không thể làm gì cả để khởi đầu việc hoán cải của con, nếu Chúa không kèm tất cả những điều ấy với ơn phù trợ phi thường của ơn thánh Chúa. Đó là lý do tại sao, lạy Thiên Chúa toàn năng, con ngỏ lời cùng Chúa để xin Chúa hồng ân mà mọi tạo vật họp nhau lại cũng không thể ban cho con.

Con sẽ không dám liều lĩnh ngỏ với Chúa các than van của con, nếu một ai khác có thể lắng nghe chúng. Nhưng, Lạy Thiên Chúa của con, vì việc hoán cải của trái tim con, mà con cầu xin Chúa, là một công việc vượt quá mọi cố gắng của thiên nhiên, nên con chỉ có thể ngỏ lời cùng tác giả và chúa tể toàn năng của thiên nhiên và của trái tim con mà thôi.Lạy Chúa, con sẽ than van với ai, con sẽ chạy lại với ai nếu không phải là Chúa? Bất cứ điều gì không phải là Chúa đều không thể đáp ứng được sự mong đợi của con. Chính Thiên Chúa mà con cầu xin và tìm kiếm; và, Lạy Thiên Chúa của con, con chỉ ngỏ lời với một mình Chúa để có được Chúa. Lạy Chúa, hãy mở rộng lòng con; hãy vào nơi nổi loạn này mà các thói hư đã chiếm giữ. Chúng đã giữ nó làm bầy tôi. Hãy vào trong nó như trong ngôi nhà của kẻ mạnh; nhưng trước tiên hãy trói kẻ thù mạnh mẽ và quyền lực vốn làm chủ nó, rồi hãy lấy kho báu có trong đó. Lạy Chúa, xin hãy nhận các tình cảm âu yếm của con mà thế giới đã đánh cắp; Chúa hãy tự mình đánh cắp kho báu ấy, hay nói đúng hơn là lấy lại nó, vì nó vốn thuộc về Chúa, như một cống vật con vốn nợ Chúa, vì hình ảnh của Chúa đã in sâu vào nó. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nó ở đó, vào lúc con chịu phép rửa, vốn là lần sinh thứ hai của con; nhưng nó đã bị hoàn toàn tẩy xóa. Ý niệm thế gian đã khắc sâu vào nó đến nỗi ý niệm về Chúa không còn có thể biết được nữa. Một mình Chúa đã có thể tạo ra linh hồn của con; chỉ Chúa mới có thể tái tạo nó; chỉ một mình Chúa mới có thể tạo hình ảnh của Chúa ở đó, một mình Chúa có thể cải tạo nó, và in lại bức chân dung của Chúa ở đó: nghĩa là, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi của con, vốn là hình ảnh của Chúa và dấu ấn của bản thể Chúa.

V. Lạy Thiên Chúa của con! Trái tim hạnh phúc là trái tim có thể yêu một đối tượng quyến rũ như vậy, không hề làm mất lòng Người, và sự gắn bó với Người có ích cứu rỗi xiết bao! Con cảm thấy con không thể yêu thế gian mà không làm mất lòng Chúa, không làm hại bản thân và không làm nhục chính mình con; và tuy thế, thế gian vẫn là đối tượng cho mọi vui thích của con. Lạy Thiên Chúa của con! linh hồn hạnh phúc là linh hồn lấy Chúa làm niềm vui thích, vì nó có thể từ bỏ mình để yêu Chúa, không những không âu lo, mà còn được công phúc nữa! Hạnh phúc của nó vững chắc và lâu bền, vì hoài mong của nó sẽ không bị thất vọng, bởi vì Chúa sẽ không bao giờ bị hủy diệt, và cả sự sống lẫn cái chết sẽ không bao giờ tách nó ra khỏi đối tượng nó mong muốn; và ngay lúc các kẻ ác bị các thần tượng của họ lôi kéo vào một cuộc hủy hoại tập thể, lúc ấy cũng sẽ hợp nhất những người công chính với Chúa trong một vinh quang tập thể; nhóm người trước sẽ hư vong cùng với các đối tượng dễ hư vong mà họ vốn gắn bó với thế nào, thì nhóm người sau sẽ tồn tại vĩnh viễn trong đối tượng vĩnh cửu và tự tồn tại, Đấng mà họ kết hợp chặt chẽ với! Hạnh phúc thay những người, với sự tự do hoàn toàn và khuynh hướng ý chí kiên vững, yêu một cách trọn vẹn và tự do điều họ bắt buộc phải yêu một cách nhất thiết!

VI. Lạy Thiên Chúa của con, xin Chúa hãy hoàn tất các chuyển động tốt lành mà Chúa vốn ban cho con. Xin Chúa hãy là cùng đích của chúng cũng như Chúa vốn là nguyên lý của chúng. Xin Chúa hãy tôn vinh các hồng ân của chính Chúa; vì con nhìn nhận chúng là các hồng ân của Chúa. Vâng, lạy Thiên Chúa của con; và, thay vì cao ngạo cho rằng những lời cầu nguyện của con có giá trị buộc Chúa nhất thiết phải khứng nghe, con nhìn nhận một cách rất khiêm nhường rằng sau khi đã trao trái tim con cho tạo vật, trái tim mà Chúa đã tạo thành chỉ cho một mình Chúa, không cho thế gian, cũng không cho chính con, con không thể mong đợi ân sủng nào ngoại trừ ân sủng của lòng Chúa thương xót, vì con không có gì ở trong con có thể lôi cuốn Chúa vào đó và tất cả những chuyển động tự nhiên của trái tim con, vốn hướng về các tạo vật hay vào chính con, chỉ có thể làm Chúa bất bình. Vì vậy, con cảm ơn Chúa, lạy Thiên Chúa của con, về những chuyển động tốt lành mà Chúa ban cho con, và về chính chuyển động mà Chúa ban cho con để con tạ ơn Chúa.

VII. Xin Chúa hãy đánh động trái tim con bằng sự ăn năn về các lỗi lầm của con, bởi vì, nếu không có nỗi đau bên trong này, thì những tai họa bên ngoài mà Chúa dùng trừng phạt thân xác con sẽ là một dịp khác để con phạm tội. Xin làm cho con biết rõ rằng các tai họa của thể xác không là gì khác hơn sự trừng phạt và là hình bóng toàn bộ những điều xấu xa của linh hồn. Nhưng, lạy Chúa, xin Chúa hãy làm chúng thành phương thuốc, bằng cách làm cho con, trong những nỗi đau mà con cảm thấy, biết xem xét nỗi đau con không cảm thấy trong linh hồn, mặc dù toàn các bệnh tật và đầy các vết lở loét. Vì, lạy Chúa, căn bệnh lớn nhất của nó là sự vô cảm và sự yếu đuối cùng cực này, những thứ đã lấy khỏi nó mọi cảm thức về các khốn cùng của chính nó. Xin Chúa làm cho con cảm thấy chúng một cách sống động, và cho quãng đời còn lại của con là cuộc đền tội liên tục, để rửa sạch các tội con đã phạm.

VIII. Lạy Chúa, mặc dù cuộc đời đã qua của con không có những tội ác lớn lao, mà các dịp phạm chúng Chúa đã giữ cách xa con, tuy nhiên nó thật đáng ghê tởm đối với Chúa bởi sự sơ suất liên tục của nó, bởi việc lạm dụng các bí tích uy nghi nhất của Chúa, bởi sự khinh thường lời nói và linh hứng của Chúa, bởi sự nhàn rỗi và hoàn toàn vô ích trong các hành động và suy nghĩ của con, bởi sự lãng phí toàn bộ thời gian mà Chúa ban cho con chỉ để cho con tôn thờ Chúa, để tìm kiếm trong tất cả các nghề nghiệp của con những phương tiện làm hài lòng Chúa, và để đền các lỗi lầm đã phạm hàng ngày, và thậm chí, còn là những điều bình thường nhất đối với những người công chính; đến nỗi đời sống họ phải là một cuộc đền tội liên tục, không có nó, họ có nguy cơ làm giảm sút sự công chính của họ: như thế, lạy Thiên Chúa của con, con luôn đi ngược lại với Chúa.

IX. Vâng, lạy Chúa, cho đến bây giờ con luôn luôn điếc trước ơn linh hứng của Chúa, con đã khinh thường lời sấm của Chúa; con đã phán đoán ngược với phán đoán của Chúa; Con đã mâu thuẫn với những châm ngôn thánh thiêng mà Chúa đã mang vào thế giới từ trong lòng của Cha Vĩnh Hằng của Chúa, và theo đó Chúa sẽ phán xét thế giới. Chúa nói: Phúc cho những ai khóc lóc, và khốn cho những ai được an ủi! Còn con, thì con nói: Khốn thay cho những người khóc than, và rất phúc thay cho những người được an ủi! Con nói: phúc thay những người được hưởng một gia tài thuận lợi, một công danh vẻ vang và một sức khỏe dồi dào! Và tại sao con cho là họ hạnh phúc, nếu không phải vì tất cả những lợi điểm đó khiến họ rất dễ hưởng thụ các tạo vật, nghĩa là xúc phạm đến Chúa? Vâng, lạy Chúa, con thú nhận rằng con rất quý trọng sức khỏe như một sự thiện, không phải vì nó là một cách dễ dàng để phục vụ Chúa một cách hữu ích, để dành nhiều sự quan tâm và canh thức hơn cho việc phục vụ Chúa, và trợ giúp người lân cận; nhưng vì nhờ nó, con có thể buông thả bản thân với thật ít kiềm chế hơn trong việc tha hồ hưởng các thú vui của cuộc sống, và nhất là thưởng thức các khoái cảm tai hại. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết sửa đổi lý trí hư hỏng của con, và điều chỉnh cảm xúc của con cho phù hợp với Chúa. Xin cho con biết mình hạnh phúc trong sầu khổ, và trong việc bất lực hành động ở bên ngoài, xin Chúa thanh lọc cảm xúc của con đến mức chúng không còn chán ghét các cảm xúc của Chúa nữa; và nhờ thế, con tìm thấy Chúa trong chính con, vì con không thể tìm Chúa ở bên ngoài, do sự yếu đuối của con. Vì, lạy Chúa, vương quốc Chúa ở trong các tín hữu của Chúa; và con sẽ tìm thấy nó trong chính con, nếu con tìm thấy thần trí và các cảm xúc của Chúa ở đó.

X. Nhưng lạy Chúa, con phải làm gì để Chúa buộc đổ tràn thần trí Chúa xuống trái đất khốn khổ này? Tất cả mọi thứ mà con là đều đáng ghét đối với Chúa, và con không tìm thấy gì ở trong con để có thể làm vui lòng Chúa. Lạy Chúa, con không thấy gì ở đó, ngoại trừ những nỗi đau duy nhất của con, chúng vốn có một số điểm giống với các nỗi đau của Chúa. Vì vậy, xin Chúa xem xét các tai họa mà con đang phải chịu và là những thứ đang đe dọa con. Lạy Đấng Cứu Rỗi con, Đấng rất yêu các đau khổ của Chúa trong lúc qua đời, xin Chúa nhìn với con mắt thương xót các vết thương mà bàn tay Chúa đã gây ra cho con! Lạy Thiên Chúa, Đấng chỉ trở nên người phàm để chịu đau khổ hơn bất cứ người nào vì sự cứu rỗi của loài người! Lạy Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể sau khi loài người phạm tội, và chỉ mặc lấy một thân xác chỉ để chịu đủ mọi tai họa mà tội lỗi của chúng con đáng gánh chịu! Lạy Thiên Chúa, Đấng yêu thương các thân xác đau khổ đến nỗi Chúa đã chọn cho Chúa thân xác trĩu nặng các đau khổ chưa bao giờ có trên thế giới! Xin Chúa vui lòng với thân xác con, không phải vì chính nó, cũng không phải vì tất cả những gì nó chứa đựng, vì mọi sự trong đó đều đáng để Chúa nổi giận; nhưng vì những tai họa nó chịu đựng, chỉ có chúng mới có thể xứng đáng với tình yêu của Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin Chúa yêu thương những đau khổ của con, và xin cho những tai họa của con mời được Chúa đến thăm con. Nhưng, lạy Đấng Cứu Rỗi của con, để hoàn tất việc chuẩn bị nơi Chúa đến viếng thăm, xin Chúa hãy làm để nếu thân xác con có điểm chung với thân xác của Chúa, thì nó phải chịu đau khổ vì các lỗi phạm của con, linh hồn con cũng muốn có điểm chung với linh hồn của Chúa, thì nó phải buồn phiền vì cùng những lỗi phạm này; và như thế, con sẽ đau khổ với Chúa, và cũng như Chúa, đau khổ cả trong thân xác lẫn trong linh hồn con, vì những tội lỗi mà con đã xúc phạm.XI. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết nối kết các niềm an ủi của Chúa vào các đau khổ của con, để con có thể chịu đau khổ như một Kitô hữu. Con không xin được miễn đau khổ, vì đó là phần thưởng của các thánh; nhưng con xin đừng bị bỏ rơi cho các đau khổ của thiên nhiên mà không được các an ủi của thần trí Chúa; vì đó là sự trừng phạt dành cho người Do Thái và dân ngoại. Con không xin sự an ủi viên mãn mà không có bất cứ đau khổ nào; vì nó là cuộc sống vinh quang. Con cũng không xin được ở trong nhiều tai họa mà không có sự an ủi; vì đó là một tình trạng của Do Thái giáo. Nhưng, lạy Chúa, con xin được cảm nhận tất cả với nhau, cả các đau khổ của thiên nhiên vì tội lỗi của con, lẫn các an ủi của thần trí Chúa nhờ ơn thánh Chúa; vì đó là tình trạng đích thực của Kitô giáo. Xin cho con không cảm thấy đau đớn nếu không có sự an ủi; nhưng cho con cảm thấy đau đớn và an ủi tất cả với nhau, để cuối cùng con tiến tới chỗ chỉ cảm thấy các an ủi của Chúa mà không có bất cứ đau khổ nào. Vì, lạy Chúa, Chúa đã để thế giới mòn mỏi trong các đau khổ tự nhiên mà không được an ủi, trước khi Con một của Chúa giáng trần: bây giờ Chúa an ủi và xoa dịu các đau khổ của tín hữu Chúa nhờ ơn thánh của Con một Chúa; và Chúa tràn đổ cho các thánh của Chúa một hạnh phúc tinh khiết trong vinh quang của Con một Chúa. Đó là những cấp độ đáng ngưỡng mộ qua đó Chúa tiến hành các công trình của Chúa. Chúa đã kéo con ra khỏi điều thứ nhất: xin cho con bước qua điều thứ hai, để tiến vào điều thứ ba. Lạy Chúa, chính ơn thánh là điều con xin Chúa.

XII. Xin chớ để con bị xa cách Chúa đến nỗi con có thể xem xét linh hồn Chúa buồn rầu cho đến chết, và thân thể Chúa bị nhừ tử vì tội lỗi của con, mà không được vui mừng vì đau khổ cả về thể xác lẫn linh hồn con. Vì còn có gì đáng xấu hổ hơn, mặc dù rất bình thường nơi các Kitô hữu và nơi bản thân con, cho bằng, trong khi Chúa đổ máu để chuộc tội chúng con, chúng con lại sống trong vui sướng; và cho bằng các Kitô hữu tuyên bố thuộc về Chúa; và là những người, qua phép rửa, đã từ bỏ thế gian để theo Chúa; là những người đã tuyên thệ long trọng trước Giáo Hội sẽ sống và chết với Chúa; những người tuyên bố mình tin rằng thế gian đã bắt bớ và đóng đinh Chúa; những người tin rằng Chúa đã tự phơi bày chính Chúa cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và sự tàn ác của loài người để chuộc họ khỏi tội ác của họ; Con nói, những người tin tất cả những sự thật ấy, những người coi thân xác Chúa như vật tế hiến mình cho sự cứu rỗi của họ, những người coi những thú vui và tội lỗi của thế giới như lý do duy nhất gây đau khổ cho Chúa, và chính thế giới như đao phủ của Chúa, lại tìm cách vuốt ve thân xác họ bằng cùng các thú vui này, giữa cùng một thế giới này; và cho bằng những người không thể, mà không rùng mình kinh hãi khi thấy một người vuốt ve và quí mến kẻ đã giết cha mình, người đã xả thân để ban sự sống cho họ, lại có thể sống, như con đã làm, với trọn niềm vui giữa thế gian, mà con biết đích thực là kẻ đã giết Đấng mà con nhìn nhận là Thiên Chúa của con và là cha của con, Đấng đã xả thân vì sự cứu rỗi riêng của con, và là Đấng, trong con người của Người đã gánh chịu hình phạt vì tội ác của con? Lạy Chúa, điều chính đáng là Chúa đã làm gián đoạn một niềm vui cũng tội lỗi như niềm vui trong đó, con yên nghỉ dưới bóng sự chết.

XIII. Vậy, lạy Chúa, xin hãy cất khỏi con những buồn phiền mà tình yêu chính con có thể mang lại cho con từ các đau khổ của chính con, và từ những điều của thế gian vốn không tương thích với các xu hướng của lòng con, và không lưu tâm gì đến vinh quang của Chúa; nhưng xin đặt trong con một nỗi buồn phù hợp với nỗi buồn của Chúa. Xin cho các đau khổ của con có thể xoa dịu cơn giận của Chúa. Hãy biến nó thành một cơ hội cho sự cứu rỗi và sự hoán cải của con. Xin cho con từ nay trở đi, chỉ ước mong có sức khỏe và sự sống để sử dụng chúng và kết thúc chúng cho Chúa, với Chúa và trong Chúa. Con không xin Chúa sức khỏe, bệnh tật, sự sống, hay cái chết; nhưng xin Chúa xếp đặt sức khỏe của con và bệnh tật của con, sự sống và cái chết của con, vì vinh quang của Chúa, vì sự cứu rỗi của con, và vì ích lợi của Giáo hội và của các thánh của Chúa, mà con hy vọng, nhờ ơn thánh của Chúa, được làm một thành phần. Chỉ một mình Chúa biết điều gì là thích hợp với con: Chúa là chủ nhân tối cao, xin Chúa hãy làm những gì Chúa muốn. Hãy cho con, hãy cất con đi; nhưng hãy làm cho ý muốn của con phù hợp với ý muốn của Chúa; và, trong một sự phục tùng khiêm nhường và hoàn toàn, và trong sự tin tưởng thánh thiện, con sẵn sàng tiếp nhận các mệnh lệnh của ơn quan phòng đời đời của Chúa, và con cũng tôn thờ mọi điều đến với con từ Chúa.

XIV. Lạy Thiên Chúa của con, trong sự đồng nhất tinh thần luôn không thay đổi, xin Chúa cho con tiếp nhận mọi loại biến cố, vì chính con không biết mình phải xin điều gì, và con không thể muốn điều này hơn điều khác mà không cao ngạo, và không làm cho con trở thành thẩm phán và chịu trách nhiệm về những hậu quả mà sự khôn ngoan của Chúa muốn che giấu con. Lạy Chúa, con biết rằng con chỉ biết một điều: theo Chúa là điều tốt, và xúc phạm đến Chúa là điều xấu. Sau đó, con không biết điều nào tốt nhất hay tệ nhất trong tất cả mọi sự; con không biết điều nào có lợi cho con, sức khỏe hay bệnh tật, của cải hay nghèo khó, cũng như tất cả mọi thứ trên thế giới. Đó là sự biện phân vượt quá sức lực của con người và các thiên thần, và được giấu ẩn trong những bí mật của ơn Chúa quan phòng mà con hằng tôn thờ, và không muốn đào sâu hơn.

XV. Vì vậy, lạy Chúa, con có thế nào, con xin được phù hợp với thánh ý Chúa; và bệnh hoạn như con, con tôn vinh Chúa trong các đau khổ của con. Không có chúng, con không thể đạt được vinh quang; và, lạy Đấng Cứu Rỗi của con, chính Chúa cũng chỉ muốn đạt được điều đó bằng các đau khổ mà thôi. Chính nhờ dấu vết đau khổ của Chúa mà Chúa đã được các môn đệ của Chúa nhận ra; và chính nhờ các đau khổ, Chúa cũng nhận ra những người là môn đệ của Chúa. Vì vậy, xin hãy nhìn nhận con là môn đệ của Chúa trong các tai họa con đang chịu đựng, cả trong thể xác lẫn tinh thần của con, vì những tội con đã phạm: và bởi vì không có gì đẹp lòng Thiên Chúa nếu nó không được Chúa dâng lên cho Người, xin hãy hiệp nhất ý muốn của con với ý muốn của Chúa, và nỗi đau của con với những nỗi đau Chúa đã phải chịu đựng. Xin làm cho các đau khổ của con thành các đau khổ của Chúa: xin kết hợp con với Chúa; xin hãy đổ đầy con bằng Chúa và Chúa Thánh Thần của Chúa. Xin Chúa đi vào trái tim và linh hồn con, để mang các đau khổ của con ở đó, và tiếp tục chịu đựng trong con những gì Chúa vẫn còn phải chịu từ cuộc khổ nạn của Chúa, mà Chúa hoàn thành trong các chi thể của Chúa cho đến khi tiêu thụ hết thân xác Chúa; hầu cho, lạy Đấng Cứu Rỗi của con, được đầy tràn Chúa, không phải con sống và đau khổ nữa, nhưng chính Chúa đang sống và đau khổ ở trong con! và như thế, được chia sẻ chút ít trong các đau khổ của Chúa, Chúa làm cho con hoàn toàn tràn đầy vinh quang mà các đau khổ này đã giành được cho Chúa, trong vinh quang này, Chúa hằng sống với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, muôn đời. Amen.